journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 1 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Fjärrkyla miljöanpassat utan kylmaskiner
Vad händer vid Sollentunavallen?

Sedan november i fjol har pågått ledningsarbeten vid Sollentunavallen och rörläggning långt ut i vattnet på Edsviken. Många har undrat vad händer där egentligen?

Svaret är att Sollentuna Energi håller på med ett nytt projekt för produktion av s k fjärrkyla.

Därför har man innan Edsviken frös till lagt ut rör ett bra stycke i viken vid Sollentunavallen. Vid strandkanten byggs ett pumphus och inne på Sollentunavallens område en omvandlare för att ta ut vatten från Brunkebergsåsen. Det finns tre olika kretssystem, ett som hämtar vatten från Edsviken, ett som lagrar vattnet i Brunkebergsåsen och ett tredje som levererar ut kylvattnet till kunderna.

 

Projektet är ett led i Sollentuna Energis ökade miljömedvetande. De närmaste åren skärps kraven på en rad miljöskadliga köldmedier (freoner av typ CFC och HFCF) som påverkar bland annat ozonskiktet och bidrar till att öka på växthuseffekten. Fjärrkyla, som är ett indirekt system och utan tillsatser, påverkar däremot inte miljön.

Så här går det till. Under vintern kyls Brunkebergsåsens vatten med kallt vatten som hämtas från Edsviken. När sedan det behövs kyla så hämtas det kalla lagrade vattnet från åsen och levereras till kunderna av fjärrkyla. Kunder är i första hand Sollentuna Centrum, Sollentuna kommun, Sollentunamässan, Star Hotel och presumtiva kunder andra stora företag eller köpare av fjärrkyla

Fjärrkyla är ett naturligt sätt att kyla på. Den har ingen negativ inverkan på miljön. Cirka 2 000 kg miljöfarliga freoner försvinner från Sollentuna. Man spar också 2 000 000 kWh el. Användningen av miljöskadliga köldmedier försvinner. Samtidigt förbättras vattnet i Edsviken genom större omsättning.

Lars G. Lindström

 

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning