journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 1 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Klarhet krävs om Station Nord

När blir det en fjärrtågsstation i Sollentuna?
Handelskammaren i Sollentuna som länge backat upp detta projekt riktar i en skrivelse till Sollentuna kommun en förfrågan om hur arbetet fortskrider.

En fjärrtågsstation i Häggvik har diskuterats länge och finns upptagen i den nu aktuella kommunplanen som station Nord. Förberedelser har också gjorts för att möjliggöra ett sådant projekt. Bl a på den nya Häggviksleden som går strategiskt under den tänkta stationen.

Fördelen med en fjärrtågsstation i Sollentuna är uppenbar. Den skulle fungera som startpunkt för fjärrtåg söderut och bland annat med goda parkeringsmöjligheter vara ett långt bättre alternativ än Stockholms Central. Även de nya regionaltågen kan ha Häggvik som en lämplig station norr om Stockholm. Vidare borde undersökas - menar Handelskammaren - om inte den nya Arlandabanan kunde få sin enda hållplats här i Sollentuna.

Handelskammaren har aktivt backat upp detta projekt, givetvis under förutsättning att det är realistiskt och samhällsekonomiskt försvarbart, men kammaren konstaterar nu att aktiviteterna från bl a kommunens sida närmast är obefintliga.

- Vi hemställer nu att frågan på nytt får en högre prioritet på dagordningen, skriver Jan Olov Sundström, ordförande i Handelskammarens Sollentunaavdelning.

Lars G. Lindström

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning