journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 1 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

 

Nyinvigning av Gillbo skola

Gillbo skola i Rotebro är en av Sollentunas äldsta med byggnader från 1908. Efter en omfattande renovering, om- och tillbyggnad är den nu också en av kommunens modernaste med bl a eget "mediatek". Skolan nyinvigdes i slutet av januari med traditionell bandklippning och Öppet Hus, som lockade ett tusental besökare.

Det var barn- och ungdomsnämndens ordförande Douglas Lithborn (m), som höll i saxen vid den högtidliga invigningen. Den skedde till samma trumpetfanfar som nobelpristagarna föräras med när de tar emot sina priser ur kungens hand.

- Med nyinvigningen ville vi stadsfästa att vår nya skola nu äntligen är klar och att ny era börjar, förklarar Gunnel Knutsson, rektor för Gillbonskolorna. Dit hör även Gröndalsskolan, som också hade Öppet Hus denna dag. Bägge skolorna har berörts av den nya skolorganisationen i Rotebro, föranledd av nedläggningen av Rotebroskolan.

För Gillbo-skolorna innebär nyordningen att man i dag har elever från sex år upp till nionde klass. På Gillbo skola går det ca 400 barn, på Gröndalsskolan ca 180.

- Att gå i samma skola under hela grundskolan innebär givetvis en stor trygghet, säger Gunnel Knutsson. Anonymiteten försvinner och vi har inte heller några problem med klotter eller mobbing.

Gillbo skola har genomgått sin ansiktslyftning i flera steg. Ett av de gamla skolhusen renoverades redan 1994, ett annat i perioder mellan 97 och 98. Ett tredje hus med slöjdsal har byggts om förra året och rymmer nu också en efterlängtad musiksal. Tidigare fick musiklärarna ambulera mellan klassrummen.

Den intensiva byggperioden inleddes i fjol påskas och har pågått under knappt ett år. En 60-talslänga på skolgården har byggts till, entrén har byggts om, skolbiblioteket har rustats upp, nya planlösningar har skapats - allt under pågående undervisning.

- Visst har det varit stökigt, bullrigt och trångt, men det har gått bra, säger Gunnel Knutsson och berömmer Platzer Bygg, som ansvarat för skolbygget.

- Det finns också pedagogiska vinster med en sådan här ombyggnad, fortsätter hon. Eleverna blir mer rädda om sin skola när de sett den växa fram. Dessutom fick flera av våra niondeklassare sommarjobb med ungdomslön för att hjälpa till med flyttbestyr och småjobb.

Hjärtat i den nygamla skolan är det renoverade biblioteket, som förvandlats till ett "mediatek" med datorer. Det har blivit den naturliga träffpunkten för eleverna, som inte har så många andra gemensamhetsutrymmen. Trots de utökade lokalerna är det "compact living" som gäller på skolan.

- Vi har lagt ett schema utan håltimmar och utnyttjar lokalerna till 100 procent, säger Gunnel Knutsson, som nu ser fram emot våren och upprustningen av skolgården. Hon tillägger:

- Vi vill göra skolgården till ett lärande rum med träd, buskar och växthus, men också med utrymme för idrott och lek. När det är så trångt inne är det viktigt med en kreativ och spännande utemiljö.

Eva Jansson

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning