journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 1 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

 

LEDARE
På väg in i ett nytt årtusende
Vi börjar sakta vänja oss vid tanken på att vi snart lämnar ett årtusende och att vi med snabba steg är på väg in i ett nytt. När detta skrivs är det drygt 300 dagar kvar till dess att nyårsklockorna börjar ring 31 december 1999.

Läs mer här!Läs mer här

Sveriges bästa krog!
Åter har Edsbacka krog lagt en hedersbevisning till sina tidigare fina utmärkelser. Edsbacka har utsetts till Sveriges bästa krog av tidningen Gourmet, ansedd som den bästa svenska mattidningen bland landets restauratörer. Fortfarande har krogen kvar sin stjärna i Guide Michelin - och en andra stjärna är inte långt borta!

Läs mer här!Läs mer här

Nyinvigning av Gillbo skola
Gillbo skola i Rotebro är en Sollentunas äldsta med byggnader från 1908. Efter en omfattande renovering, om-och tillbyggnad är den nu också en av kommunens modernaste med bla eget "mediatek". Skolan nyinvigdes i slutet av januari med traditionell bandklippning och Öppet Hus, som lockade ett tusental besökare.

Läs mer här!Läs mer här

Malin Ewerlöf klar för Rösjöloppet 99
Den 9 maj går startskottet för det 34:e Rösjöloppet - våren största terränglöpning. Redan nu har arrangörerna klart med fjolårets främsta svenska affischnamn på friidrottshimmeln, Malin Ewerlöf, Spårvägen

Läs mer här!Läs mer här

Fina skridskoisar lockar fram långfärdsåkarna

Vi lever i en föränderlig värld. Särskilt denna vinter då vädret har jäklats med oss och varit tämligen ombytligt. Några gånger har det dråsat ner stora mängder snö, men den har inte legat kvar länge till många barns och även vuxnas förtret. Då har skriskoisarna på Norrviken och Edsviken blivit räddningen, och bjudit på fina upplevelser under januari och februari.

Läs mer här!Läs mer här

Miljöstipendiet utdelat
Sollentunas miljöstipendiat 1998 heter Gullmar Henäng. Motiveringen är ett helhjärtat, långt engagemang för Sollentunas natur och miljö. Prissumman är på 20000 kronor.

Läs mer här!Läs mer här

"Bransch" som skiljer ut sig
Det är skillnad på företag och företag. Det finns också många olika branscher. En "bransch" som skiljer ut sig från övriga är den kriminella Annons- och katalog skojarbranschen, och den är mer omfattande än man skulle kunna tro.

Läs mer här!Läs mer här

Ökad säkerhet på Stäketvägen brådskar
"Föräldrar måste ta ansvar för att deras barn går där det är trafiksäkert att gå". Det var ett av Lennart Gabrielssons (fp) svar på Sören Hanssons motion om ökad trafiksäkerhet i Rotebro. Den behandlades vid fullmäktiges januarisammanträde.

Läs mer här!Läs mer här

Turebergs förnyelse bygger på boendeinflytande
Servicehuset på Malmvägen skall kunna byggas om. Ett förslag till hur det kan komma att utformas finns under februari utställt i Café Millennium mitt emot receptionen i Servicehuset.
Det är bara en del i det sk integrationsprojektet, som Sollentuna kommun och AB Sollentunahem gått samman om.

Läs mer här!Läs mer här

Vår sjukvård är inte längre god
Dagligen strömmar rapporterna emot oss: överfulla sjukhus döms ut. Brist på sjuksköterskor. Akut stopp på Södersjukhuset. Planerade operationer måste ställas in. Läkarna lämnar primärvården. Chefer och personal går på knäna på Huddinge sjukhus. Akutsjukvården på Löwenströmska läggs ner. Svårt sjuka människor ligger i sjukhuskorridorerna i behandlingsrum eller på läkarexpeditioner. Intagningstopp för akuta hjärtoperationer på östra sjukhuset i Göteborg.

Läs mer här!Läs mer här

rudbeck.jpg (7159 bytes)Reinhold Rudbeck död
Med Reinhold Rudbeck går en epok i graven. Han föddes den 29 november 1904 under Oscar II:s regeringsår och var vid sin död 94 år. Reinhold Rudbeck har upplevt hela Sollentunas moderna utveckling, från ett litet agrarsamhälle på ca 1000 invånare till en modern förortskommun med 57000 invånare.

Läs mer här!Läs mer här

Omförhandla avtalet för campingen
- Parkeringen vid Rösjöbadet bör inte vara avgiftsbelagd vintertid. Det är inte heller bra med året-runt-boende på campingen om så är fallet. Det är i korthet Christina Naess (m) svar på en interpellation av Åsa Stenberg (s) om användningen av Rösjöområdet.

Läs mer här!Läs mer här

Hon kan hjälpa dig i konsumentfrågor
Annegret Stackenström heter kommunens nya konsumentsekreterare. - Mitt arbete består till stor del av att ge människor hjälp till självhjälp, säger hon.

Läs mer här!Läs mer här

Klarhet krävs om Station Nord
När blir det en fjärrtågsstation i Sollentuna?
Handelskammaren i Sollentuna som länge backat upp detta projekt riktar i en skrivelse till Sollentuna kommun en förfrågan om hur arbetet fortskrider.

Läs mer här!Läs mer här

Båttrafik på Edsviken i sommar
Det är nu klart att det blir båttrafik på Edsviken med Strömma kanalbolaget i sommar. Den genomförs i samarbete med Stockholms Sightseeing (där Strömma Kanalbolaget ingår) och Edsviks vänner, som fått ihop det nödvändiga sponsorkapitalet för att kunna genomföra turer under tio helger.

Läs mer här!Läs mer här

Fjärrkyla miljöanpassat utan kylmaskiner
Vad händer vid Sollentunavallen?

Sedan november i fjol har pågått ledningsarbeten vid Sollentunavallen och rörläggning långt ut i vattnet på Edsviken. Många har undrat vad händer där egentligen?

Läs mer här!Läs mer här


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning