journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 1 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

CHRISTINA NAESS, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
TEL 57921000 epost christina.naess@sollentuna.se

LEDARE

På väg in i ett nytt årtusende

Vi börjar sakta vänja oss vid tanken på att vi snart lämnar ett årtusende och att vi med snabba steg är på väg in i ett nytt. När detta skrivs är det drygt 300 dagar kvar till dess att nyårsklockorna börjar ring 31 december 1999.

Vi frågar oss alla vad denna magiska natt kommer att betyda för oss som samhällsmedborgare eller som privatpersoner.

Våra dataexperter har bla varnat oss för de säkerhetsrisker som våra ofullständiga datasystem utsätts för vid övergången från ett årtusende till ett annat.
Vi har också i Sollentuna kommun med experters hjälp försökt analysera och värdera vad som kan hända med våra datasystem, när man går från 1999 till år 2000. Hur kan tidsangivelser med datum påverka säkerheten på olika nivåer? Det är inte bara administrativa rutiner som berörs, som att vi får rätt ränta på banken, utan det är också operativa rutiner som styrsystem av maskiner, hissar och dylikt, som direkt eller indirekt kan komma att påverkas.
I vår kartläggning och planering inför millennieskiftet har vi samverkat med företag och andra myndigheter, inte minst med våra grannkommuner i gemensamma samhällsfrågor.

Millennieskiftet väcker också andra och djupare känslor än rädsla för datakrascher. Vi frågar oss om ett nytt årtusende kommer att innebära nya livsmönster eller skapa andra värderingar och behov. Vi kan göra en jämförelse med vad som hände i Sverige för tusen år sedan, när kristendomen började få ett fast grepp om landet, vilket sedan präglat hela årtusendet.

Ingen kan förvisso överblicka de kommande tusen åren, men jag tror att vi definitivt kan slå fast att vi nu är mitt inne i övergången från ett drygt hundraårigt industrisamhälle till ett samhälle, som är präglat av kunskaps- och informationsutveckling. Denna utveckling ställer inte bara krav på att informationssystemens datorer och nätverk tekniskt fungerar utan måste även bygga på och förutsätta att vi samhällsmedborgare är beredda , både som individer och som kollektiv i olika roller, att möta och ta vara på de nya tekniska möjligheterna.
Vi måste förstå att det är våra värderingar och vårt omdöme, som blir avgörande för hur vi utnyttjar de tekniska landvinningarna. Vi måste alla fråga oss vilken typ av samhälle vi vill ha och vi måste ta vårt ansvar för hur kunskaps- och informationssamhället utvecklas på rätt sätt.
Vi måste exempelvis fördjupa den demokratiska dialogen mellan samhällsmedborgare och politiker. Tekniken kommer att erbjuda möjligheter, men kommer vi att ta vara på dessa möjligheter på rätt sätt? Den grundläggande tanken måste vara att var och en av oss enklare skall kunna skaffa sig den kunskap och information, som vi anser oss behöva i livets olika situationer.

Författaren George Orwell formulerade för några decennier sedan ett skräckscenario i sin bok "1984", med ett samhälle där maktapparaten med teknikens hjälp kunde både kontrollera och styra de ofria samhällsmedborgarna. Det samhället måste vi till varje pris undvika, men samtidigt får dagens generation inte göra anspråk på att veta den eviga sanningen och däför låsa fast utvecklingen i nya trånga ramar, som vi idag kan tycka vara riktiga.

Ett i bästa mening fritt och ansvarskännande informationssamhälle bör istället kunna erbjuda varje kommande generation i nästa årtusende förutsättningar att utvecklas efter sina egna förutsättningar,  behov och värderingar.

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning