journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 1 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

 

Engagemang för miljö och flora ledde till miljöstipendium

Sollentunas miljöstipendiat 1998 heter Gullmar Henäng. Motiveringen är ett helhjärtat, långt engagemang för Sollentunas natur och miljö. Prissumman är på 20 000 kronor.

Samtidigt erhåller Lennart Linderholm, Sollentuna Gator, och Freddie Christwall, Sollentunavallens driftsavdelning var sitt hedersomnämnande.

Detta är tredje gången som miljö- och hälsoskyddsnämnden delar ut sitt miljöstipendium, vilket skedde vid fullmäktiges januarisammanträde. Miljöstipendiaten Gullmar Henäng har gjort stora insatser för att undersöka, bevara och sprida kunskap om Sollentunas flora.

Vid sidan av sin civila gärning som metereolog på Arlanda har han ägnat sin fritid åt Sollentunas natur och miljö. Här är några av hans insatser:

- rädda skyddsvärda blommor som hotas av exploatering, t ex backsippor i Rotebro,

- vara en drivande kraft för Sollentunas floragrupp och Floras trädgård vid Väsby gård,

- vara exkursionsledare och sköta visningar av Floras trädgård,

- odla sällsynta växter för att få en fröbank,

- hålla kontakt med och rapportera till Artdatabanken om växtdatabanken i Sollentuna,

- lägga upp ett herbarium över Sollentunas växter, som senare ska bevaras på Riksmuséet,

- bevaka naturfrågorna vid kommunens planarbete.

Två hedersomnämnanden på miljöområdet går till Lennart Linderholm, chef på Sollentuna Gator och till driftenheten på Sollentunavallen. Det senare diplomet mottogs av enhetschefen Freddie Christwall.

Genom Linderholms initiativ har massorna från Häggviksleden krossats och lagrats vid Statoilmacken i Häggvik. Massorna har sedan använts dels till att färdigställa Älgkärrstippen på Järvafältet dels till byggandet av Häggviksleden. Närmare 60 000 fordonsmil och cirka 300 000 liter dieselbränsle har sparats! Det innebär stora besparingar för kommunen både ekonomiskt och miljömässigt.

Freddie Christwall vid driftenheten på Sollentunavallen diplomeras för att han tog initiativ till att ersätta den tidigare gasoldrivna ismaskinen för ishallen med en ny som drivs av ström med en kabel i taket.

När det strömmade in rapporter om svåra luftföroreningar i inomhushallar med gasoldrivna ismaskiner fann Christwall en Canadabyggd maskin i Finland. Efter utvärdering och ekonomiska beräkningar slog man till och införskaffade och installerade en sådan på Sollentunavallen i fjol. Därigenom har man nått stora miljöförbättringar och även kunnat notera sänkta driftskostnader.

Sollentuna har framstått som föregångare på ismaskinområdet och bidragit till att kommunens goda rykte på miljöområdet.

Text o foto: Lars G. Lindström

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning