journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 1 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Åsa Stenberg (s): Omförhandla avtalet för campingen

- Parkeringen vid Rösjöbadet bör inte vara avgiftsbelagd under vintertid. Det är inte heller bra med året-runt-boende på campingen om så är fallet.

Det är i korthet Christinas Naess (m) svar på en interpellation av Åsa Stenberg (s) om användningen av Rösjöområdet.

Åsa Stenberg vill att kommunen ska verka för att det blir lättare att parkera på parkeringsplatsen vid Rösjöbadet. Med andra ord att man nöjer sig med att ta ut p-avgift på dagtid under badsäsongen. Området utnyttjas ju ändå till stor del av sollentunaborna.

Hon har också noterat att det finns husvagnar som är permanent uppställda liksom att bussar har blivit vanligare. Många verkar bo där året runt. T o m att det skulle förekomma att barn bor där mer eller mindre permanent. Åsa Stenberg menar att det vore fel om campingen utvecklas till att bli ett sommarstugeområde eller rent av området med permanentboende.

Campinginområdets yta har också utökats. Tält och vagnar kommer allt närmare skogen.

- Sker det i enlighet med det avtal som finns, undrar Åsa Stenberg?

Christina Navess känner varmt för Åsas frågor och delar hennes åsikter och motiv för att korttidsparkeringen skulle vara slopad under icke-högsäsong. Men den får inte bli en uppställningsplats för all sköns fordon.

Det är inte heller bra om campingen medger permanentboende. Däremot tillåter arrendeavtalet att husvagnar får ställas upp året runt.

Arrendeavtalets konstruktion är också av den arten att arrendatorn svarar för drift och skötsel av området samtidigt som han uppbär intäkterna och svarar för kostnaderna.

- Vi vill göra en utvärdering av campingplatsens karaktär och därefter se om avtalet skall omförhandlas eller om man ska avvakta tills det går ut 2004, sa Christina Naess. Det är viktigt att arrendatorn har möjlighet att bedriva sin verksamhet på något så när rimliga villkor från kommunens sida.

- Har du för avsikt att ta upp frågan om omförhandling?

Jag skulle vilja se en kraftigare vilja, sa Åsa Stenberg, som inte tyckte sig fått något bra svar.

- Inom majoriteten har vi ännu inte tagit upp den frågan, då vi fortfarande avvaktar den utvärdering som ska göras, sa Christina Naess. Allt är ändå reglerat i avtalet och kan följas upp. När det är gjort kan vi återkomma till arrendatorn.

Lars G. Lindström

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning