journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 1 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Reinhold Rudbeck död:
Upplevde hela det moderna Sollentuna

Kammarherren och friherre Reinhold Rudbeck har avlidit, 94 år gammal. Han sörjes närmast av makan Margaretha, född Wiens, samt barnen Claes Reinhold, Johan-Gabriel och Cecilia.

Begravningen ägde rum den 12 januari 1999 i Oscars kyrka. Gravsättning sker på Sollentuna kyrkogård.

Reinhold Rudbeck har upplevt Sollentunas utveckling från ett agrarsamhälle till en modern förortskommun. Från cirka 1000 själar till 57000 invånare. Under Reinholds levnadsperiod har hela det moderna samhället uppstått med radio, telefon, tv, dator, flyget, rymdresor etc.

Reinhold Rudbeck utbildade sig i början på 30-talet vid Önnestads lantmannaskola. Han skulle ta över jordbruket på Edsbergsgodset, som gått i arv i generationer.

Som reservofficer och ryttmästare i Kungl Livregementet till häst var det en självklarhet att anmäla sig till Svensk Frivilligkåren i Finland när andra världskriget bröt ut 1939. Men han insjuknade svårt i gulsot och låg länge på sjukhus i Torneå. Hemkommen igen blev han skvadronchef för en trupp på 150 man och hundratalet ridhästar som från 1940 fanns inkvarterade i Edsbergsgodset ekonomilokaler på Stallbacken.

Under krigsåren var jordbruket utarrenderat. Men det var svårtskött och lönade sig knappt. Samtidigt behövde kommunen mark för att bygga bostäder, vilket ledde fram till två uppgörelser om försäljning, dels 1946 dels 1955. Vid det senare tillfället övertog Sollentuna kommun slottet med flyglar, parken, trädgården och ekonomibyggnaderna på Stallbacken.

Reinhold Rudbeck var den siste i sin ätt som bodde på slottet. Efter försäljningen flyttade han med sin familj till västra flygeln. Under många år tjänstgjorde han inom försvaret bl a som uppskattad dokumentalist och arkivarie på Fortifikationsförvaltningen. Där skaffade han sig en gedigen arkivutbildning, vilket senare kom till nytta då han inledde arbete med att uppteckna släkten Rudbecks historia och samla in stora mängder arkivalier. Materialet har i omgångar överlämnats till Riksarkivet, Kungliga Biblioteket och till Sollentuna kommun. I kommunens arkiv finns ett särskilt rum inrett där det gamla Edsbergsarkivet förvaras, totalt ett 585 volymer. Det utgör en ovärderlig skatt för framtida forskning.

Intresset för hembygden var stort under alla år. Det ledde till att Reinhold var livligt verksam i kommunens angelägenheter. Han blev bl a ordförande i Civilförsvarsföreningen. Han verkade också inom Hemvärnet, i kyrkofullmäktige och styrelsen för Uplandsbanken. Han var en av initiativtagarna för Sollentuna Rotaryklubb.

Släkten Rudbecks stipendium för historisk forskning är instiftat på Reinhold Rudbecks 80-årsdag, för att hedra hans insatser för Sollentuna. Det utdelas årligen i anslutning till kommunens kulturstipendier etc.

Vid en intervju för kommunens tidning till 85-årsdagen tillfrågades Reinhold Rudbeck hur han såg på den förändring som samhället genomgått under hans långa levnad.

- Jag har tagit det som det kommit. Naturligtvis finns det saker som man önskar inte skulle ha inträffat. Till exempel sådana händelser som medfört att egendomen undan för undan har splittrats. Våra barn var mycket olyckliga när vi sålde slottet.

Och när han fyllde 90 år:
- Jag är tacksam för att det gått som det gått. Jag hoppas att framtiden ska bli bra för jag känner så djupt både för Edsberggodset och Sollentuna.

Med sin arkivinsats har Reinhold Rudbeck gjort en ovärderlig och bestående gärning för Sollentuna. Det kommer framtiden att utvisa.

Lars G. Lindström

FAKTA:
Reinhold Rudbeck föds den 29 november 1904. Samma år firar Oskar II sina 75 år, fortfarande som både svensk och norsk regent. Året efter går de två nordiska länder åt var sitt håll genom unionsupplösningen. Reinholds farfar Reinhold C G Rudbeck lever och tjänstgör som hovmarskalk hos Oskar II.

Ute i världen väljs Theodor Roosevelt till amerikansk president. Japan invaderar Korea och inleder krig med Ryssland, där tsar Nikolaus och hans gemål Aleksandra Fjodorovna gläds åt att sonen Aleksej föds. Denne kommer aldrig bestiga tronen.

I Sollentuna inträffar något helt nytt: några stora hemman styckas till tomter och säljs, men först 1906, då det moderna Sollentuna börjar uppstå.

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning