journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 1 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Vår sjukvård är inte längre god

Dagligen strömmar rapporterna emot oss: överfulla sjukhus döms ut. Brist på sjuksköterskor. Akut stopp på Södersjukhuset. Planerade operationer måste ställas in. Läkarna lämnar primärvården. Chefer och personal går på knäna på Huddinge sjukhus. Akutsjukvården på Löwenströmska läggs ner. Svårt sjuka människor ligger i sjukhuskorridorerna i behandlingsrum eller på läkarexpeditioner. Intagningstopp för akuta hjärtoperationer på östra sjukhuset i Göteborg.

Det var länge sedan Sverige hade världens bästa sjukvård. Antalet vårdplatser har minskat konstant sedan 1980. Då fanns det 117 038 vårdplatser här i landet. I fjol var antalet nere i

65 885 skriver tidningen Expressen. På tio år har drygt var tredje plats försvunnit. Medan kurvan över antalet vårdplatser sjunker kraftigt stiger kurvan för pensionärerna brant . Det kan bara sluta på ett sätt om inget görs. Det kommer att bli värre i vården!

För att traverstera på en sliten klyscha: Att bli sjuk i dagens Sverige är förenat med livsfara. Man riskerar rent av att dö!

Socialstyrelsen gjorde i janauri i år oanmälda inspektioner på en rad medicinkliniker. Resultatet var förödande. Nästan överallt var det överbeläggning. Bristen på samordning mellan kommuner och landsting är en av orsakerna, menar socialstyrelsen.

- Socialstyrelsen har en stor del i dagens kris för att den under årens lopp drivit en stark centralistisk politik", skriver f d överläkaren Karl-Holger Sjöberg, på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.

Visst, det går att skylla på varandra. Men det hjälper inte patienter som står i kö för en vårdplats. Läkarna orkar inte längre och lämnar primärvården. Just nu utarmas vårdcentraler runt om i stockholmsområdet i en omfattning som varken patienter eller politiker har en aning om, berättar DN i aktuellt reportage om vården. Men det är inte bara läkarna som tröttnat. Bristen på sjuksköterskor är katastrofal. Totalt saknas cirka 700 sköterskor i stockholmsområdet. Arbetssituationen har blivit allt för pressad.

Situationen i dagens sjukvård beror på flera omständigheter. Sjukvårdens centralisering som inleddes i början på 90-talet har bäddat för krisen menar några. Men dagens situation är också ett resultat av politiska prioriteringar och värderingar. De mindre nära sjukhusen har lagts ner. Trycket på de stora enheterna har blivit för hårt. Förlorarna är i första hand de äldre mest vårdbehövande patienterna. Som inte får den vård de ska ha. De hinner inte rehabiliteras innan de skrivs ut på nytt.

Nu är hög tid att leva upp till den vårdgaranti som många partier talat om. Där har inte minst kommunerna en viktigt roll med att svara för en väl fungerande hemsjukvård i äldrevården.

Lars G. Lindström

Chefredaktör

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning