journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 4 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Att vårda hembygden

Jag läser i DN:s IT-bilaga om Hembygdstidningen i Ucklum, som på ett mycket kärleksfullt sätt vårdar hembygden. "Hem till byn" finns i allas våra hjärtan. Det visar inte minst Bengt Bratts populära tv-serie, som blivit en 1900-talskrönika över den svenska landsbygdens utveckling. Att vårda sin hembygd handlar till exempel om att göra den vackare och trivsammare, varom Christina Naess skriver här intill i ledaren. Det handlar också om att informera om vad som händer på det lokala planet, gärna på gräsrotsnivån. För utan kunskap om vad som händer och sker runt omkring oss lever vi i ett vakuum och har svårt för att engagera oss.

Ucklum var till 1991 en genomfartskommun för E6:an mellan Göteborg och Oslo. I ett av husen intill denna väg är min mamma född. Huset ligger så nära vägen att man knappt ser bilarna. Man ser över dem istället och känner draget när det susar förbi.

Trafiken var våldsam på den gamla E6:an. Dessbättre har det blivit stillsammare i byn sedan mesta genomfartstrafiken flyttat till nya motorvägen mellan Stenungsund och Ljungskile. Om förändringarna på väg 665, som den gamla vägen numera kallas, kan man läsa i Ucklumbladet.

Ucklumbladet på internet började i Ucklumskolan, som fick pengar till ett projekt som man döpte till Kunskapsbladet. Det blev till en web-tidning för hela bygden, som både är en digital hembygdsbok, en turistbroschyr och en agenda för vad som händer i byn. Målsättningarna för detta blad är att verka för en positiv ucklumanda, vara ett forum för bygdens historia, utges både i tryckt form och som IT-tidning samt utkomma fem gånger om året.

Skolan, föräldraföreningen, Hembygdsföreningen m fl har djupt engagerat sig i projektet. Här liksom i många andra sammanhang handlar det om ett lokalt engagemang för att uppnå något som man vill ha och som är bra.

Ucklumbladet kan inspirera många andra små samhällen här i landet till att fylla ut ett saknat medialt forum. För det finns ett sådant vakuum, skriver DN. Är vi färre än 100 klarar vi att hålla oss underrättade ändå om vad som pågår i samhället. Är vi fler än 10 000 fungerar tidningar, radio och tv. Det är däremellan vi kanske vet mer om världen i övrigt än om just hembygden.

Inspiration behövs också för många små lokala enheter som ute i våra skolor, i föreningar och organisationer. Hur många lokala organ har vi utlagda på internet i Sollentuna? Vi saknar uppgifter om detta. Men hör gärna av er. Skriv och berätta om Ert lokala projekt, så kan vi berätta vidare om vad som pågår. Kanske växer det upp en ny IT-folkrörelse ur gräsrötterna?

Jag tänker på min morfar, lantbrevbäraren, som hela sitt liv bodde i Ucklum. Kanske hade han 100 utdelningsställen, kanske 200? Jag vet inte så noga. Han gav sig iväg tidigt på morgonen och sällan kom han hem förrän till kvällningen. Säkert var det honom "kärt", som det heter i visan, att gå sin runda med postväskan över axeln. Men om jag sagt honom, att en dag ska det räcka med att trycka på en knapp och "posten" är framme så hade han aldrig trott mig. Tänk vad steg han kunde ha sparat!

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning