journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 4 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Betydligt fler eleverstorkonsumerar alkohol

Det är betydligt fler elever i Sollentuna som konsumerar stora mängder alkohol jämfört med tidigare år. Detta framgår i den rapport om ungdomars alkohol- och drogvanor som gjorts.

Vad som också är alarmerande är att 77 procent av Sollentuna Fria gymnasiums elever i årskurs 2 har exponerats för narkotika.

Drogvaneundersökningen genomförs varje år bland de elever som går i årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet. Undersökningen är en del av kommunens drogförebyggande handlingsprogram.

När resultatet var sammanställt visade det sig att antalet elever som är storkonsumenter av alkohol har ökat påtagligt. Pojkarna dricker betydligt mer än flickorna. På gymnasiet är andelen storkonsumerande pojkar nästan dubbelt så stor som andelen flickor.

- I stort sett har det skett en minskning när det gäller drogvanorna bland kommunens ungdomar, men det här är oroväckande, säger Ann Hellberg, socialtjänsten.

Med storkonsumtion menas att man vid ett och samma tillfälle dricker något av följande; sex burkar folköl, fyra burkar starköl, en flaska vin eller en halvflaska sprit. Hembränd sprit, som främst kommer från kamrater, verkar här vara ett problem som bör uppmärksammas.

I undersökningen redovisas de elever som uppgett att de dricker så mycket eller mer minst en gång per månad.

- När det gäller niorna uppger 27 procent att de dricker så här mycket. Det handlar alltså om nästan en tredjedel av eleverna, fortsätter Ann Hellberg.

Bland niorna har det skett en ökning från 10 procent till 27 procent och motsvarande siffror för årskurs 2 på gymnasiet har ökat från 24 procent till 37 procent.

- De här vanorna grundläggs tidigt och därför är det en viktig fråga att ta upp redan på mellanstadiet. Elever som i nian är i riskzonen för att få alkoholskador har förmodligen börjat dricka redan i sexan eller sjuan, säger Ann Hellberg.

Folköl är den dryck som är mest populär bland niorna, följt av sprit och starköl. Gymnasieeleverna föredrar starköl och sprit. Ca 20 procent av eleverna i nian uppger att de handlar folköl i affärer, något som Ann Hellberg tycker är oroande:

- Vi måste arbeta mer med att försöka få handlarna att handskas varsamt med försäljningen av folköl.

Av gymnasieeleverna är det 30 procent som uppger att de köper alkohol på restauranger och pubar.

- Det är verkligen oseriöst av krogarna att servera till minderåriga, säger Ann Hellberg.

Sollentuna Fria gymnasium har 234 elever, 93 av dessa går i åk 2. Eleverna utbildar sig inom estetiska ämnen som dans, teater och musik samt inom media. Enligt undersökningen har 77 procent av eleverna vid Sollentuna Fria gymnasium, årskurs 2, exponerats för narkotika.

- Självfallet är det här allvarligt och vi planerar nu att gå ut med en intensiv informationskampanj, säger rektor Katarina Forste.

Tillsammans med medieprogrammets studierektor Per Söder och idrottsläraren Daniel Koroly ska hon möta en representant från socialtjänsten inom en snar framtid.

- En anledning till de här siffrorna kan vara att våra elever på sin fritid vistas i miljöer som traditionellt sett är mer utsatta för droger. Därför kan det vara av intresse att undersöka detta, säger Katarina Forste.

Hon tror att en annan anledning till de höga siffrorna kan bero på att skolans elever har ett öppet sätt.

- Kanske vågar de som går här sticka ut näsan lite mer och berätta vad som händer, säger hon.

Totalt har 96 av eleverna i åk 9 och åk 2 på gymnasiet uppgett att de använt narkotika. Över lag har narkotikaanvändningen minskat något i skolorna. På Rudbecksskolan har minskningen dock varit stor.

I åk 9 röker 15,6 procent av flickorna och 11,8 procent av pojkarna. Motsvarande siffror för åk 2 på gymnasiet är 16,8 procent av flickorna och 20,4 procent av pojkarna, alltså en femtedel när det gäller pojkarna. - Jämfört med 1980-talet röker fler ungdomar idag. Då fanns den framgångsrika kampanjen Non Smoking Generation som fick stor genomslagskraft, säger Ann Hellberg.

Eftersom det var så stort bortfall i undersökningen ska socialtjänsten fundera på hur nästa undersökning kan få in fler svar, och därmed också bli mer tillförlitlig.

Nille Kristiansson

 

FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN

Undersökta skolor och svarsandel: Edsbergsskolan (53 procent), Gillbo/Trollholmen (89 procent), Mikaelsskolan/Johanssons skola (90 procent), Helenelundsskolan (76 procent), Häggviksskolan (90procent), Turebergsskolan (86 procent), Sollentuna Fria gymnasium (74 procent) och Rudbecksskolan (56 procent).

Undersökta årskurser:
Åk 9 och åk 2 på gymnasiet.
Antal: 486 elever i åk 9 och 334 i åk 2 på gymnasiet.
Bortfall: Ca 20 procent i åk 9 och ca 50 procent i åk 2. Det stora
bortfallet beror dels på dålig närvaro, dels på att några gymnasieklasser inte gjort undersökningen.

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning