journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 4 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Knökfullt på vägarna utan extrapengar

Hans Rode, Vägverket:

Knöktfullt på vägarna utan extrapengar Det gnisslar betänkligt i trafiken i Stockholms län. Men inte av fordonen utan alla de många bilister som gnisslar mellan tänderna över att sitta i timslånga köer morgon och kväll på Stockholms in- och utfarter.

På Essingeleden, där också årligen underhållsarbeten pågår, är irritationen stor över en snitthastighet på cirka 6,7 km/timmen!

Ansvaret är Vägverkets, Region Sockholm, som inte bygger ut trafikleder och vägar enligt planerna, anser många För att få lite mera kött på benen kring Vägfrågorna i regionen, bjöd Handelskammaren Sollentuna in vägdirektören Hans Rode till ett frukostmöte den 7 maj.

- Har luften gått ur helt efter punkteringen av Dennispaket, undrade Handelskammarens ordförande Jan Olov Sundström? Han tycker att det varit ovanligt tyst kring vägfrågorna på sistone.

- Visst, det är långa köer på morgnar och kvällar när folk skall till och från jobbet, medgav Hans Rode. Och värre kommer det att bli. Men detta är inte Vägverkets fel, menade han.

Rode radade upp siffor och kurvor över hur trafiken i Stockholmsregionen förändrats under senare år. Biltrafiken ökar med 2,5 procent om året, befolkningstillväxten med 20 procent per år, den tunga trafiken tar ett allt större utrymme av det samlade vägutrymmet. Samtidigt har Vägverket fått signaler om att de ska spara 2 miljarder kronor per år i tre års tid. Flera investeringar har skjutits på framtiden.

- Vill det sig riktigt illa blir det inte ett enda nytt vägprojektet under de närmaste två åren, sa Rode. Detta drabbar främst stockholmsregionen, som har den största trafikutvecklingen i landet, mer än dubbelt än i riket i övrigt!

Projekt för projekt redogjorde Rode vad som händer. För den norra regionen innebär det t ex att utbyggnaden av E18-Gillingebanan skjuts framåt i tiden med två år från 2000. Den fortsatta utbyggnaden av E4 från Rotebro till Upplands Väsby, med ytterligare två körfält planerad att påbörjas 2001, skjuts 2 år eller mer framåt. E18 Hjulsta-Ulriksdal likaså samt Yttre Tvärleden, Hjulsta-Häggvik, mer än 10 år bortåt i tiden.
- Inget av dessa projekt kommer igång med Vägverkets pengar, sa Rode.

Vad händer då med vägarna inom Dennisöverenskommelsen?
Redan klara och invigda är Häggviksleden och Haningeleden 2. Södra Länken byggs nu, dvs den sex kilometer långa trafikled huvudsakligen under jord i södra Stockholm som ska knyta an Essingeleden med Huddingevägen. Den kommer enligt planerna att vara färdigbyggd 2003. Västerleden, som är den förbifart Stockholm verkligen behöver när Essingleden redan nått sin högsta fordonskapacitet med 127 000 fordon/dygn, ska prövas i den ordnarie långtidsplaneringen, men finns för närvarande inte med i 10-årsplaneringen. Olika finansieringsalternativ måste utvecklas för att få till stånd utbyggnad av infrstrukturen. Ett alternativ är också upplåning antingen via staten eller med näringslivet som risktagare.

Därutöver pågår planarbetet enligt ritningarna för såväl Södertörnsleden och Norrortsleden samt för Norra Länken. Finansieringen prövas när planerna är godkända. Några av projekten har s k statsgaranti.

- Regeringen har fått en rapport över läget i regionen, sa Rode, men är bekymrad för finasieringarna av sina projekt med den rådande politiska majoritet på riksplanet.

Ska det till några förbättringar för biltrafiken under de närmaste åren, så beror det mindre på Vägverket och mer på Er här, tillade Rode, och skickade en vädjan om att kommuner, näringsliv och regioner trycker på i allt detta elände, elände ... Inte går det heller att hänvisa till kollektivtrafiken, där nye SL-direktören Kjell Nilsson framhållit att SL för sin del med nuvarande resurser möjligtvis kan hålla kvar sin marknadsandelar.

Tipset är alltså att 2000-talet inleds med att det är knökfullt på alla infarter/utfarter inte bara för den s k rusningstrafiken utan i stort sett under hela det aktiva dygnet! Inget lysande framtidsperspektiv för dem som skall till och från sina arbeten, sköta distribution och hålla apparaten igång.

Rode avtackades av Handelskammaren med en CD med lite ljuv musik.
- Kan alltid vara bra att ha till hands när du sitter fast i bilkön, sa Jan- Olov Sundström.

Text o foto:
Lars G Lindström

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning