journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 4 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Återinvigt krematorium skonar Silverdalsmiljön

För 15 miljoner kronor har Silverdals krematorium miljöförbättrats. Den reningsteknik som nu har införts är den bästa som finns att få på marknaden. Framför allt gäller det att få bort kvicksilvret, som nu filtreras till 95 procent.

Därmed behöver ett antal närboende, som oroats av kvicksilverutsläppet, inte längre vara så oroliga.

- Vi går till och med längre i vår kvicksilverrening än de krav som Naturvårdsverket ställer, säger Ingvar Hedaeus, teknisk chef i Sollentuna församling. Det miljövänliga krematoriet återinvigdes den 22 april i Silverdals kapell med ett musikprogram och diverse tal. Kremering är ju inte bara en fråga om hur vi miljömässigt tar hand om våra döda.

- Det handlar också i väsentlig grad om att kunna erbjuda en värdig hantering och en miljö där de efterlevande har en chans att ta ett fint avsked och kunna minnas efteråt, sa kontraktsprost Anders Roos.

- Silverdal är en sådan rofylld plats, och det är därför en förmån att få tjänstgöra här, sa Gita Andersson, distriktspräst i Kummelby distrikt där Silverdals kapell ingår.

Erik Göransson, ordförande i Kyrkans tekniska nämnd, kunde därefter klippa symboliska bandet och förklara Silverdals Krematorium för återinvigt. Den gamla anläggningen med en förbränningsugn från 1969, saknade helt reningsteknik. Utan en modernisering hade församlingen varit tvungen att stänga krematoriet i Silverdal. Den nya anläggningen har fått två ugnar, efterbrännkammare, kylare och filter för rökgaser. Processen är helt datoriserad och operatören har en övervakande funktion.

Krematoriets föreståndare Bertil Elfving är mycket nöjd med församlingens satsning.

- Moderniseringen gör att vi kan höja kapaciteten vid behov, säger han. Men inte bara det. Det blir också lättare för dem som jobbar här att visa omsorg och vara flexibla för särskilda önskemål som kan finnas. T ex kan de anhöriga som är närvarande vid kremeringen dra sig tillbaka en stund, tända ett ljus eller på annat sätt hedra den person som de sörjer. Även personalen har fått en väsentlig förbättring i sin del av byggnaden, bl a mera ljusinsläpp och bättre arbetsmiljö i det stora hela.

Vid biskop Helge Ljungbergs invigning av Silverdalskapellet 1969 var Hugo Almqvist och Ingemar Jonsson närvarande, och även nu trettio år senare. - Då var det många som ställde sig frågan varför Sollentuna skulle ha ett eget krematorium, säger Ingemar Jonsson, till för några år sedan ordförande i kyrkorådet.

Men det har visat sig att det finns ett sådant behov inte minst för att slippa långa transporter. Ingemar Jonsson håller med om att det nya krematoriet blivit väldigt fint och ändamålsenligt. Inte heller är det särskilt påträngande, eftersom den som besöker kyrkorummet knappast anar att det finns ett fullt modernt krematorium i undervåningen.

text och foto: Lars G. Lindström

FAKTA

  • I Sollentuna önskar åtta av tio invånare att kremeras. Sollentuna församling har hittills utfört ca 1 400 kremeringar om året. Församlingen har nu begärt tillstånd för 3 000.
  • Normerna för utsläpp av koloxid är högst 100 mg per kubikmeter rökgas. I praktiken kommer mängden i Silverdal att ligga på 10 mg. Utsläppet av koloxid per kremering motsvarar då drygt två kilometers körning med en standardbil.
  • Den utsläppta rökgasen ska till 90 procent ha renats från kvickilver. I Silverdal har man satt gränsen till 95 procent. Det motsvarar ett utsläpp av 0,25 gram per kremering.

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning