journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 4 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Kvinnojouren värnar om utsatta kvinnor

Varje år tar Kvinnojouren i Sollentuna emot telefonsamtal från kvinnor som blivit slagna av sina män och som behöver få stöd att hitta en väg ut ur den onda cirkeln.

- Till oss ringer kvinnor från alla samhällsklasser, säger Juana Molina, kvinnojourens vice ordförande. I 15 år har utsatta kvinnor kunnat höra av sig till de ideellt arbetande medlemmarna i kvinnojouren. Varje år tar dessa emot många samtal från förtvivlade kvinnor som inte vet var de ska vända sig med sina problem.

Fram till dagens datum har kvinnojouren fått 53 samtal, under hela förra året tog de emot 146 samtal.

- Egentligen skulle vi behöva ha mer bemannad telefontid. Många lägger på när de hör telefonsvararens meddelande. Att prata om så känsliga saker är självfallet inte något du vill tala in på en maskin, säger Juana Molina. Det är telefontid på måndagar mellan 19 och 21, och från och med i mars finns det även möjlighet att få prata med någon på fredagar 12-15.

- Det finns en tanke bakom att vi inte har bemanning på helgerna. Då är ofta maken/sambon hemma och kvinnan vågar inte ringa. Vi har märkt att kvinnor väljer att ringa i början av veckan istället, fortsätter Juana Molina. Den som vill kan även lämna meddelanden på telefonsvararen som är på dygnet runt.

För de kvinnor som tar steget att ringa fungerar kvinnojouren som en hjälpare i nöden. Där finns någon som tar sig tid att lyssna och som har en inblick i vad det rör sig om. Ofta vet de misshandlade kvinnorna inte var de ska vända sig, kanske vill de inte tala med någon närstående av rädsla för att inte bli trodd eller för att de känner skam.

- Vi som arbetar här är inte professionella terapeuter men vi försöker hjälpa till så gott vi kan, säger Juana Molina och understryker att en av hörnstenarna i verksamheten är tystnadsplikten. De kvinnor som hör av sig kan vara fullkomligt säkra på att det de berättar inte förs vidare. Kvinnojourens adress är hemlig för att skydda de utsatta kvinnorna. Kvinnojouren har en lägenhet där kvinnor som inte kan vistas i sitt hem har möjlighet att bo under en kortare period. Där kan även barn få bo tillsammans med sin mamma.

- Vi har gott samarbete med kvinnojourer i andra kommuner. Det händer att kvinnor får låna lägenhet på annan ort, detta för att säkra tryggheten. På så sätt får kvinnan mer ro och behöver inte oroa sig för att mannen, släktingar eller andra ska få reda på var hon befinner sig, säger Juana Molina vidare.

I första hand tar de dock reda på om det finns någon släkting eller bekant som kvinnan kan bo hos.Om någon behöver hjälp omgående finns det möjlighet att be polisen spåra samtalet om det skulle visa sig nödvändigt. Någon uppsökande verksamhet bedriver man inte. Behöver kvinnan hämta till exempel sina tillhörigheter hänvisar kvinnojouren till polisen.

Det händer att även män som slår sin kvinna ringer till kvinnojouren för att få hjälp att förstå varför kvinnan lämnat honom. Efter en stunds samtal kan det komma fram att mannen misshandlat kvinnan.

- Dessa män verkar inte vara medvetna om att de gör är fel, säger Juana Molina som hänvisar männen till Mansjouren. Det finns olika teorier om varför en man misshandlar sin hustru eller sambo. Sannolikt är detta beteende en fråga om makt.

När mannen slår kvinnan gör han det inte under ett ohämmat vredesutbrott utan han vet precis vem han slår samt även tid och plats för misshandeln. Dessutom vet han exakt var han ska slå så att det inte märks. Juana Molina tror att det finns ett behov av att gå ut i skolorna och informera om det helt oacceptabla våld som kvinnor utsätts för.

- Det handlar om respekt för varandra. Ett par gånger per år anordnar Kvinnojouren i Sollentuna studiecirklar då det bland annat lärs ut vilka mekanismer som ligger bakom misshandeln, och vad det är som gör att kvinnor som utsätts för våld i många fall har svårt att lämna sina män.

- Vi vill öka medvetenheten, och få människor att öppna ögonen för vad som kan pågå i deras närhet. Säger arbetskamraten att hon slår sig på olika föremål lite väl ofta gäller det att vara extra observant, säger Juana Molina.

Av ett 40-tal medlemmar är det en liten grupp som arbetar aktivt inom kvinnojouren men det behövs ständigt nya krafter som vill arbeta ideellt. Juana Molina uppmanar därför intresserade att höra av sig.

Text och foto:
Nille Kristiansson

Fakta

Vill du komma i kontakt med Kvinnojouren i Sollentuna kan du ringa följande tel.nummer: 08-35 60 69

Tel.tid - måndagar 19-21
fredagar 12-15
Övriga tider är telefonsvararen på.

Operation Kvinnofrid

Operation Kvinnofrid har som mål att minska mäns våld mot kvinnor samt sexuella trakasserier.

Initiativtagaren till kampanjen är Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad och Polismyndigheten i Stockholms län. Brottsförebyggande Rådet, Brottsoffermyndigheten, Folkhälsoinstitutet, Integrationsverket, Kommunförbundet Stockholms län, Kriminalvården, Socialstyrelsen, Stockholms läns landsting och Åklagarmyndigheten deltar också i samverkan.

Utbildning och intern information ska hjälpa de anställda inom myndigheter i Stockholms län att ta hand om utsatta kvinnor på ett bra sätt. Kampanjen vänder sig också till allmänheten. Planscher, med landshövding Ulf Adelsohn och länspolismästare Gunno Gunnmo som två av frontfigurerna, har synts på offentliga platser under den tid som kampanjen pågått. "Våld mot kvinnor är mäns ansvar" är budskapet de för fram. Alla samhällsgrupper finns representerade, liksom alla yrkeskategorier. Detta är något som kampanjen vill peka på. Kampanjens budskap är också att det krävs förståelse och uppmärksamhet från allmänheten om man ska kunna stävja våldet mot kvinnor. Misshandel, våldtäkt och olaga hot är brott som faller under allmänt åtal. Den man som utsätter en kvinna för detta kan åtalas även om det är någon annan än den misshandlade själv som gör en anmälan. Om våldet har inträffat på allmän plats eller i hemmet spelar ingen roll. Anmälan är giltig i båda fallen.

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning