journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 4 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Nya kontor vid Norrvikens strand

Fastighetsbolaget Castellum planerar ett nytt kontorsprojekt vid Norrvikens strand på en tomt alldeles norr om Jästbolaget. Castellum har där en byggrätt på totalt 110 000 kvm som man förvärvade i en bytesaffär med Kungsleden 1996. Fullt utbyggt kan området vid Norrvikens strand innebära ett tillskott på drygt 3000 nya arbetsplatser i Sollentuna kommun.

För kommunen i allmänhet men för kommundelen Rotebro i synnerhet är projektet ett värdefullt tillskott. Förutom kontorsytor planeras restauranger, caféer och andra former av service. En utbyggd strandpromenad nere vid vattnet ingår också i detaljplanen liksom ett grönområde.

Området har flera unika miljökvalitéer och från Castellums sida hävdar man att det är viktigt att ta vara på läget och naturmiljön i anslutning till vattnet.

Om ett par år är det möjligt att de första husen står färdiga.

 

Edsbacka krog uppskattad

Så har Edsbacka krog fått ännu en utmärkelse. Det är Sveriges hotell- och restaurangföretagare som tillsammans med kortföretaget Amerikan Express låtit sina "kortanvändare" rösta fram den restaurang som ger bästa servicen. Det blev Edsbacka krog som i år hedras med en silvertallrik modell större.

Akriform startar bolag i Norge

Akriform Plast AB med adress Kuskvägen 9 i Sollentuna har ett nystartat försäljningsbolag i Norge som ska heta Akriform Norge AS. Bolaget ska sköta försäljning av Akriform Plast AB´s standard- och legoprodukter i Norge.

Ny koncernchef på Ragn Sells

Ragn Sells AB gör byte på koncernchefsposten i samband med att Jan Lindell går i pension.

Ny chef blir sollentunabon Arne Redelius 48 år, som närmast kommer i från en vd-post på Asko Cylinda. Han tillträder tjänsten fr o m 1 september i år.

Sollentunamässan lanserar litteraturmässa år 2 000

Sollentunamässan har presenterat ett nytt kulturkoncept - en kvalitetsmässa för litteratur.

Den ska arrangeras under våren 2 000. Därmed får Stockholmsregionen sin motvikt till Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg med femton år på nacken. Sollentunamässan vill satsa på två avdelningar, den traditionella och den experimentella. Ett arbetstema är "Renässans för bokläsandet som kunskapskälla och ambition". Framför allt vill man där ta upp det hyperaktuella frågorna om ordets betydelse och om nödvädigheten att kunna läsa och skriva. Färdigheter som det visats sig vara en bristvara i dagens grundskola. Idéen och initativet till en seriös diskussion om en litteraturmässa i Sollentuna har tagits av författarna Kurt Salomonson och Lennart Högman, pionjärer och förläggare av kortromanen Veckans bok. Som senior advicer ska Carl Henrik Svenstedt fungera. Han har tidigare varit chef för Svenska Kulturhuset i Paris och är nu i färd med att bygga upp institutionen för kultur- och kommunikation vid Malmö Högskola. Projektleare blir Kjell Schröder, bibliotekschef i Sollentuna kommun. Mässan riktar sig både till fackfolk och allmänhet, men under skilda dagar. Intresset för en litteraturmässa i Stockholm är mycket stort. Begreppet litteraturmässa visar viljeinriktningen att gå mot kvalitet.

Lars G. Lindström

Peter Mandel ny ordförande i lokala Handelskammaren

Det har varit ordförandeskifte i Handelskammarens sollentunaavdelning. Vice ordföranden Peter Mandel tog över ordförandeklubban efter Jan Olov Sundström på årsmötet den 7 maj i Sollentunamässans lokaler. Efter omfattande politiska uppdrag, bl a som kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna fram till 1987, var Jan Olov Sundström i början på 90-talet med och skakade liv i den då något avsomnade lokala handelskammaren i Sollentuna. Hans Andersson, Vd på ABB Asea Skandia var ordförande den första tiden innan Jan Olov tillträdde i mitten på 90-talet. De politiska uppdragen, bland annat i landstinget, vid sidan av ett krävande civilt arbete som Vd på JM-företaget Projektgaranti AB, har medfört att han nu fått svårt att hinna med sitt uppdrag i Handelskammaren. Peter Mandel har hittills fungerat som vice ordförande. Hans bakgrund är bl a direktör för K G Knutssons fastigheter och dessförinnan näringslivssekretrare i Sollentuna kommun. Numera driver han egen konsultverksamhet i byggbranschen med företaget Mandel Consulting AB.

Förutom månadsvisa frukostmöten kring angelägna teman för näringslivet i Sollentuna har Handelskammaren under året lämnat synpunkter på kommunala detaljplaner. Kammaren har också varit medarrangör för Sollentuna lokala företagarmässa fram till i fjol.

Text o foto:

Lars G. Lindström

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning