journalen1.jpg (18794 bytes)Lars G Lindström
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 5 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

5 frågor

Till rektor Thorwald Nybom, Häggviksskolan:

Denna höst har det skrivits och talats mycket om krisen i skolan och bristen på behöriga lärare. Veckan före skolstarten saknades enligt AMS nästan 1 900 lärare. Kommunförbundet räknar med ett underskott på 21 000 behöriga lärare om några år.

Med en vecka kvar till skolstarten saknade rektor Thorwald Nybom på Häggviksskolan två heltidstjänster.

1. Har du nu lyckats besätta de två lärartjänsterna?

- Ja, tjänsterna är tillsatta med två lärare i naturorienterande ämnen, vilka brukar vara svårast att få tag på. DN-artikeln där jag blev intervjuad hjälpte till att öka intresset.

2. I slutskedet inför skolstarten kan man tvingas att betala mera för en nyanställd lärare än de som arbetat i skolan i flera år, säger du i den här artikeln. Hur stämmer det med situationen i Häggviksskolan?

- Det finns mycket problematik inbyggd i lönesättningen, som för övrigt rektorer numera sköter själv. Visst kan man tvingas att lägga på 100-lappar, kanske 1000 också för både behöriga och obehöriga lärare om man är sent ute. Men skillnaden är ju att obehöriga lärare inte får fasta förordnanden.

3. Är det generellt sett svårare att locka lärare till kommunala skolor än till friskolor?

- Jag har inte märkt något sådant. Jag tror att lärare går i båda riktningarna, dvs både från kommunala skolor till friskolor och tvärtom. Det är inte så "tokigt" att lärare byter skola och skaffar sig nya erfarenheter och intryck.

4. Har du något recept på hur man ska få in yngre lärare i grundskolan?

- Jag tror att det är många faktorer som bidragit till den nuvarande lärarbristen. Jag vill inte överbetona att det skulle enbart vara en lönefråga.

T ex är det viktigt att man löser upp de "livslånga kontrakten", dvs att lärarna stannar på samma skola livet ut. Sen finns det mycket att locka med i dagens skola, skolans inriktning t ex musikklasser, möjlighet till kompetensutveckling efter några år som lärare, liksom att det är ordning och reda i skolan!

5. Hur ser situationen ut på Häggviksskolan inför höstterminen vad gäller elevsituationen?

- Bara bra, tack. Vi har i stort sett fyllt alla våra klasser och har totalt cirka 760 elever. Vi kan fylla på med några enstaka lever i åttonde årsklassen och till våren i 4/5. Det är viktigt att vi får in skolpengen till hundra procent, som ligger runt 55 000 kronor per högstadieelev. Skulle vi bli av med sex elever så innebär det i stort sett en lärare mindre ...

Det som är bra för Häggvik är det geografiska läget, nära till pendeltåg, bra kombinationer och att vi har ett gott anseende numera. Dessutom vill jag tillägga ett mycket starkt föräldraengagemang, som gjort stora insatser både för skolgård och matsalar.

Text och foto:

Lars G. Lindström

 

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning