journalen1.jpg (18794 bytes)Lars G Lindström
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 5 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Till minne av Gun och Karl Erik Blomberg

Politikerparet Gun och Karl Erik Blomberg har båda avlidit under sommaren. Karl Erik Blomberg gick bort den 9 juni och Gun Blomberg den 12 juli. Gun Blomberg var kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna fram till 1997. Innan dess var hon lärare och utbildad byggnadsingenjör.

Närmast sörjande är sonen Bengt, marknadsdirektör på Modo med familj.

När Gun Blomberg lämnade kommunalpolitiken sommaren 1997 var hon den kommunstyrelseordförande som suttit den längsta tiden på posten sen andra världskrigets slut, totalt tio år.

Hon hade därmed möjlighet att påverka Sollentunas politik under ganska lång tid, särskilt som hon inledde sin politiska bana redan 1976 som ledamot i dåvarande socialnämnden.

- Arbetet som heltidspolitiker är både det tuffaste och samtidigt det mest stimulerande av de tre "yrken" jag haft i livet, sa hon i en tack och avskedsintervju. Däremot har det inte alltid varit roligt, då nödvändiga beslut inte alltid är roliga.

Det svåraste beslutet för Gun var att genomföra kommunens nya organisation 1992. Om detta har hon sagt:

- Jag visste att många människor skulle bli av med sina jobb. Det var inte roligt, men det var nödvändigt. Vi stod inför stora ekonomiska förändringar och vi var helt enkelt tvungna att göra något. Även offentliga jobb måste vara effektiva.

Själv var Gun Blomberg en av de mest effektiva och pålästa politikerna, ofta med en arbetsvecka på 60-70 timmar. Det var sammanträden, svåra förhandlingar och tuffa beslut. Jobb långt in på kvällarna och även helger. Var det inte kommunala handlingar som skulle läsas in eller arbetet i den moderata kommunalrådsgruppen i länet som skulle förberedas, så gick mycket ledig tid åt till att representera Sollentuna i alla olika sammanhang. Det gjorde hon i och för sig gärna.

"Ändå har det alltid känts meningsfullt att arbeta med kommunalpolitik", sa hon också. "I den diversehandel som en modern svensk kommun utgör är aldrig den ena dagen den andra lik. Problemlösning är dessutom stimulerande så länge som problemen är lösbara."

Gun Blomberg har alltid haft ett stort intresse för sociala frågor, och det var på det området hon startade sin politiska bana. 1980 blev hon socialnämndens ordförande, där hon stannade till dess hon tog över kommunalrådsjobbet efter Jan Olov Sundström. Hennes ambition var att fortsätta att utveckla Sollentuna till en kommun bra för barn och ungdom att växa upp i, där man kan bo bra, finna bra arbeten och ha en stimulerande fritid.

Omdömena om Gun Blomberg är att hon var en viljestark och envis politiker med ett mycket stort engagemang för Sollentunas utveckling. Hon väckte stor respekt för sitt kunnande inom alla partier och i den borgerliga gruppen nådde hon bred uppslutning för sin politiska linje. Hon kallades ibland Sollentunas "järnlady" efter sin stora förebild Margret Thatcher i England.

Men Gun Blomberg hade också en mjuk sida, som dom som kom henne nära, fick del av. Hon värnade om de svaga människorna i samhället, de som utan egen förskyllan inte kan klara sig själva. I hennes föreställningsvärld ingick att alla människor har rätt att leva ett hyggligt liv. Man hade gärna önskat att Gun själv fått ett antal hyggliga pensionärsår, istället blev de två sista lediga åren tunga år genom hennes sjukdom och omtanken för sin också sjuke make och livskamrat.

Karl-Erik Blomberg kom att spela en synnerligen framträdande roll som kommunalpolitiker i Sollentuna, företrädesvis under 60- och 70-talen. Han var bl a ledamot av dåvarande kommunalnämnden, vidare ordförande i kommunens byggnadsnämnd och i den centrala byggnadskommittén (CBK).

Detta var några av Sollentunas mest dynamiska utvecklingsår med ett kraftigt bostadsbyggande och ett antal stora kommunala byggnadsobjekt. Här kan nämnas utbyggnaden av Rudbecksskolan, brandstationen i Pommernområdet, Servicehuset på Malmvägen, Sollentuna sim- och sporthall, ett flertal skolbyggnader, daghem och barnstugor och inte minst det nya kommunalhuset.

Karl Erik Blomberg hade stor del i det mesta av denna utbyggnad. Han medverkade också i nybildade bostadsrättsföreningar av större format, och vann stor uppskattning i detta arbete. Det bevisas av att han behöll sin plats som styrelseledamot i en av föreningarna i mera än trettio år!

Karl-Erik var byggnadsingenjör och hade civila anställningar vid Försvarets Materialverk, Medicinalstyrelsens Mentalvårdsbyrå och SPRI (Sjukvårdens Planerings- och Rationaliseringsinstitut). Han hade med andra ord en bra bakgrund för sina kommunala uppdrag inom byggnadssektorn och kunde bidra med stort kunnande och göra konstruktiva och tekniskt välgrundade bedömningar av såväl stora byggnadsprojekt som detaljlösningar.

Under en period på 80-talet var Karl-Erik Blomberg också ordförande för redaktionskommittén och ansvarig utgivare för "Din kommun Sollentuna", dvs SollentunaJournalens föregångare. Han värnade mycket om tidningens anseende och bidrog till att den, under några ekonomiskt kärva år, överlevde om än på sparlåga.

Karl-Erik Blomberg var också under en lång följd av år dåvarande högerpartiets ordförande i Sollentuna och partiets gruppledare under åren 1958-73. Han efterträdde den legendariske riksdagsmannen Ragnar Lundqvist i Rotebro. Där bodde också han och familjen under många år och han verkade som inspirationskälla för hustrun Gun, som tog vid i sollentunapolitiken ungefär när Karl-Erik lämnade arenan.

Text och foto:

Lars G. Lindström

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning