journalen1.jpg (18794 bytes)Lars G Lindström
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 5 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Klart för bonus i grundskolorna

Det bonus- och premiesystem för grundskolan, som mötte viss kritik från lärarhåll och av oppositionen, har nu omarbetats och ska beslutats av barn- och ungdomsnämnden.

I korthet innebär bonussystemet följande:

  • maximerat bonusbelopp per elev är 600 kronor

bonusen består av två delar:

a) provresultat i nationella prov samt test år 3 och 8

b) måluppfyllelse av effektmål enligt kontrakt.

a) ger 180:- /elev (30 procent) och b) ger 420:-/elev (70 procent).

Dessutom avsätts 400 000 kronor per år för ett premiesystem. Pengarna fördelas mellan Sollentunas grundskolor och friskolor proportionellt mot antalet elever.

Utbetalning av bonus sker i oktober. Systemet provas ett år och utvärdering sker i september år 2000.

Lars G. Lindström

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning