journalen1.jpg (18794 bytes)Lars G Lindström
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 5 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Edsbergsparken rustas med ljus och lyktor

parken.jpg (14114 bytes)  

Edsbergs slottspark är en mycket uppskattad tillgång och ett kulturellt andningshål för många sollentunabor och besökare. Nu ska den bli ännu finare. En rad förbättringar har redan gjorts som samhällsbyggnadsnämnden bekostar.

- Vi har lagt ner runt 500 000 kronor under två års tid, säger Leif Wirén, uppdragsledare på samhällsbyggnadsnämnden och ansvarig för kommunens gator och parker.

Av genomförda åtgärder märks bättre belysning, som ska lysa upp parken kvällar och nattetid. Det har tillkommit "mysbelysning" utmed gångstigarna i form av s k pollare. Slottet har försetts med fasadbelysning och vissa träd har belysts för att skapa en allmän trevlig stämning.

- Vi försöker också återskapa gamla miljöer runt slottet, berättar parkmästare Sven Håkansson.

Det har t ex återskapats ett tidsenligt staket längs med uppfartsvägen till slottet. Det ska senare byggas på utmed Landsnoravägen ända till Grindstugan. Alla öppna grindhål ska vidare förses med trägrindar, också i gammal stil som på den tiden då parken var privat och tillhörde familjen Rudbeck. En första grind finns redan uppsatt vid slottsvägens slut mot Duvslaget och Stallbacken. Grindarna tillverkas för övrigt av kommunens egen arbetsmarknadsavdelning.

- Grindarna ska hållas stängda så att vi slipper bilåkning och parkerade bilar inne i parkområdet, säger Leif Wirén.

Parkavdelningen på Sollentuna gator har anlitat en arborist, Peter Norman, som undersöker parkträdens kondition. Framför allt gäller det lindallén, där många träd är i dålig kondition. Redan i höst ska ruttna träd och grenar bort för att förhindra eventuella olyckor.

- Vi vågar inte ha dåliga träd stående, säger Leif Wirén. Träd som tas bort helt kommer dock att återplanteras.

Detta är vad parkverksamheten hunnit med att göra så här långt. Sen finns det önskemål om att gå vidare med andra parkarbeten, men än så länge saknas penninganvisning. Det handlar om att restaurera och förbättra stenmuren och valvet under allén, att skapa en ängsyta vid den sk Krögarhagen (i anslutning till scoutstugan Arken) med lök- och ängsväxter för att ge en gammal torparkänsla samt att göra parkbäcken mera synlig. Det finns också behov av att rusta upp strandvägarna, som på sina håll glidit ut i Edsviken.

- Vi hoppas kunna inrymma några av dessa önskningar i nästa års budget, säger Leif Wirén.

En del bekymmer finns också. T ex gässen som smutsar ner (se särskild artikel), toaletterna i parken kan inte hållas öppna för att det ockuperas av "uteliggare" etc. Men detta är snarast smådetaljer i förhållande till glädjen att få vara med och restaurera Edsbergsparken, vilket för övrigt görs i samarbete med kommunantikvarien.

Den lilla parkenheten med parkmästare Sven Håkansson och trädgårdsmästare Ulla Lindroth-Andersson samt två säsongsanställda parkarbetare, har ett tufft jobb att förverkliga idéerna.

- Samtidigt är det ett mycket stimulerande arbete, säger Sven Håkansson.

parkenljus.jpg (15642 bytes)

Lars G. Lindström

 

FAKTA

En ny broschyr om Edsbergs säteri har tagits fram av kulturkontoret.

Författare är kommunantikvarie Olof Svanberg som tar oss med på ett strövtåg i parken och delar med sig av dess historia. Med broschyren i hand är det lätt att själv leta sig fram till olika besöksmål i parken.

Skriften, som ingår i Sollentuna kulturhistoriska skriftserie, är rikt illustrerad med bilder tagna av Jonas Palm och författaren själv.

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning