journalen1.jpg (18794 bytes)Lars G Lindström
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 5 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Redaktören Ingen försäljning Radhus
Kyrkan rivs Naturskolan Bonus i skolorna
 

LEDARE
Blomstrande Idéer
Vi har haft en varm och skön sensommar. Alla blomstrande idéer i samhällsdebatten skall nu realiseras i samband med kommande budgetar på både den statliga och kommunala sidan. Vi i Sollentuna är på rätt väg. Vårt huvudmål är att sollentunabon skall erbjudas en god service inom kommunens ansvarsområden, främst utbildning, vård och omsorg.

Läs mer här!Läs mer här

Skolministern i Sollentuna
Skolminister Ingegerd Wärnersson besökte Sollentuna den 25 augusti på inbjudan av socialdemokraterna.

Läs mer här!Läs mer här

Kummelby kyrka rivs - För sent att protestera
Söndag den 19 september hålls den sista gudstjänsten i Kummelby kyrka.

gamlakyrkan.jpg (8287 bytes)

Den sista gudstjänsten i Kummelby blir en s k tacksägelsegudstjänst den 19 september, kl 11. Den avslutas med en procession från Kummelby till Silverdalskapellet.

Läs mer här!Läs mer här

Edsbergsparken rustas med ljus och lyktor
Edsbergs slottspark är en mycket uppskattad tillgång och ett kulturellt andningshål för många sollentunabor och besökare. Nu ska den bli ännu finare. En rad förbättringar har redan gjorts som samhällsbyggnadsnämnden bekostar.

Läs mer här!Läs mer här

"Alla barn måste få tillgång till Naturskolan"

naturskolan.jpg (11390 bytes)

Naturskolan i Sollentuna har, som en av landets första naturskolor, varit en förebild för andra kommuner. Under 15 år har man byggt upp en unik kunskap och kompetens i miljö och naturvetenskap. En kunskap som alla elever i Sollentuna tidigare fick ta del av. Men efter det att skolorna själva ska bekosta sitt deltagande har allt fler tvingats säga upp sina abonnemang. Man har helt enkelt inte råd.

Läs mer här!Läs mer här

Ny Sollentunakarta
En alldeles ny och förbättrad kommunkarta har producerats av Stadsbyggnadskontoret. Den tidigare gjordes 1990. Tack vare digital teknik är det nu lättare än tidigare att uppdatera kartan.

Läs mer här!Läs mer här

Klart för bonus i grundskolorna
Det bonus- och premiesystem för grundskolan, som mötte viss kritik från lärarhåll och av oppositionen, har nu omarbetats och ska beslutats av barn- och ungdomsnämnden.

Läs mer här!Läs mer här

Kommunens förberedelser klara inför millennieskiftet
Du har säker hört och läst en hel del om millennieskiftet och problemen med datorer, datorsystem och tekniska system av olika slag. Problem som bland annat handlar om att det inte blir rätt datum vid övergången till år 2000.

Läs mer här!Läs mer här

Inget beslut om försäljning av Energibolaget på kommunfullmäktige
Efter en över tre timmar lång debatt beslutade kommunfullmäktige förra måndagen att skjuta upp den inflammerade frågan om försäljning av Sollentuna Energi AB.

Läs mer här!Läs mer här

Dela ut pengarna till invånarna
Stefan Borg (m):
Ett annorlunda inlägg i debatten om försäljning av Energibolaget gjorde ungmoderaten Stefan Borg.

Läs mer här!Läs mer här

Radhus med fint läge byggs vid Norrviken
Redan under första kvartalet nästa år kan hugade spekulanter på radhusboende flytta in i 19 radhus vid Norrvikens strand i Rotsunda. AB Borätt har här hittat en fin strandäng nära vattnet, nära naturen och nära City som man säger i sin försäljningsbroschyr .

Läs mer här!Läs mer här

Ett nytt forum för trädgårdsintresserade
Nu finns det en mötesplats för alla som tycker om odling och trädgårdar. Sollentuna Trädgårdsgille har startat.

Läs mer här!Läs mer här

Spelmansstämma
Lördagen den 2 oktober arrangeras den 10:e spelmansstämman på biblioteket i Sollentuna. Den lockar spelmän från framför allt Stockholm och norduppland. Här kan man träffas och spela tillsammans, lyssna på varandra och få träffa duktiga spelmän i verkstäder.

Läs mer här!Läs mer här

Landsnora Kvarn
Ett 50-tal besökare tog sig till Landsnora Kvarn den 15 augusti för att stilla sin nyfikenhet.

Där ordnade Sollentunas Arkeologiska Verksamhet visningar under Arkeologidagen.

Läs mer här!Läs mer här

5 frågor
Till rektor Thorwald Nybom, Häggviksskolan:
Denna höst har det skrivits och talats mycket om krisen i skolan och bristen på behöriga lärare. Veckan före skolstarten saknades enligt AMS nästan 1 900 lärare. Kommunförbundet räknar med ett underskott på 21 000 behöriga lärare om några år.

Läs mer här!Läs mer här

Miljövänlig vetenskapsstad byggs i Margreteborg
Nu säkras utbyggnaden av Margreteborg!

Vid ett extra kommunstyrelsesammanträde förra onsdagen beslutade kommunstyrelsen i Sollentuna med bred politisk enighet att ge Skanska Sverige AB och JM Byggnads och Fastighets AB i uppdrag att gemensamt utforma en ny stadsdel i södra Sollentuna.

Läs mer här!Läs mer här

Psykologisk deckare i Sollentuna miljö
Ulf Durling, psykiater, deckarförfattare och sollentunabo, har kommit ut med en ny psykologisk deckare med titeln Vilddjurets tal. (Norstedts förlag). Handlingen är denna gång förlagd till Sollentuna kommun, där intrigen vävs i kommunalhusets korridorer.

Läs mer här!Läs mer här

Gun och Karl Erik Blomberg har avlidit

blomberg.jpg (10089 bytes)

Kommunstyrelsens förra ordförande Gun Blomberg, (m) avled i mitten på juli efter en längre tids sjukdom till följd av leukemi i en ålder av 64 år.

En dryg månad tidigare avled också hennes make, byggnads- ingenjören Karl-Erik Blomberg, 75 år. Tillsammans spände de över 40 års politiskt arbete och bidrog var och en på sitt sätt till Sollentunas utveckling i modern tid.

Läs mer här!Läs mer här

Förre stadsbyggnadschefen Lage Knape död
Förre stadsbyggnadschefen Lage Knape har avlidit den 10 augusti i en ålder av 89 år.

knape.jpg (8951 bytes)

Lage Knape kom till Sollentuna i ett skede då Sollentuna förvandlades bland annat genom en kraftig utbyggnad. Några år tidigare hade Sollentuna på nyåret 1944 blivit köping.

Läs mer här!Läs mer här


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning