journalen1.jpg (18794 bytes)Lars G Lindström
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 5 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Kummelby kyrka rivs - För sent att protestera

Söndag den 19 september hålls den sista gudstjänsten i Kummelby kyrka.

Den sista gudstjänsten i Kummelby blir en s k tacksägelsegudstjänst den 19 september, kl 11. Den avslutas med en procession från Kummelby till Silverdalskapellet.

I processionen bärs nattvardssilver, altarljus, dukar och blomvaser och inte minst evangelieboken ur vilken alla texter läses. Den väntas bli ett långt och imponerande skådespel och innehålla både musik och sång.

När processionen lämnat kyrkan med allt som förknippas med gudstjänstbruket, anses den vara en helt vanlig byggnad och rivningen kan därefter påbörjas.

Silverdals kapell skall utgöra preliminär gudstjänstplats för distriktet till dess att den nya kyrkan står på plats och har invigts för sitt ändamål.

Efter många turer har Sollentuna kyrkofullmäktige beslutat om rivning och nybyggnad av ett nytt kyrkorum för ca 30 miljoner kronor.

Kummelby kyrka, invigd första advent 1957, är ritad av framlidne stadsbyggnadschefen i Sollentuna, Lage Knape. Den har därefter genomgått många tillbyggnader och reparationer. Tungt vägande skäl för att riva byggnaden har bland annat varit att den lider av mögel- och fuktskador. Det har inte gått att helt bli av med dem trots omfattande saneringsåtgärder. Ett annat skäl är att församlingen växt ur den lilla kyrkan. Det behövs t ex bättre och mer ändamålsenliga lokaler för församlingsverksamheten.

- Jag känner en stor glädje över att få vara med när något nytt byggs upp, säger kontraktprosten Anders Roos.

Alla är inte övertygande om att rivning är det rätta beslutet. En protestskrivelse har inkommit till kyrkorådet med Bengt Jutvik m fl undertecknare, bl a arkitekten Lage Knape. De tror att det kan bli bekymmer med den framtida finansieringen, särskilt mot bakgrund av att kyrka och stat skiljs åt vid milleniumskiftet.

Gruppen förordar istället ett renovering- och ombyggnadsförslag för ca 15 miljoner kronor som arkiteken Owe Lindh tagit fram.

- Bengt Jutviks förslag har inkommit alldeles för sent, säger kyrkofullmäktiges ordförande Rolf Persson (m). Vi behöver den nya kyrkan som blir skräddarsydd för sin verksamhet, menar Rolf Persson, som också tror sig om att klara kostnadsramen på 30 miljoner kronor. Många har undrat hur det blir med det separata klocktornet. Det rivs och ersätts med ett nytt klocktorn på den nya byggnaden. De gamla klockorna tas tillvara i det nya tornet.

Om rivningen kan påbörjas i oktober i år beräknas bygget pågå ett år. Inflyttning skulle kunna ske i december 2000 och invigning i början av 2001.

kyrkan.jpg (17247 bytes)

Lars G. Lindström

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning