journalen1.jpg (18794 bytes)Lars G Lindström
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 5 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Landsnora Kvarn

Ett 50-tal besökare tog sig till Landsnora Kvarn den 15 augusti för att stilla sin nyfikenhet.

Där ordnade Sollentunas Arkeologiska Verksamhet visningar under Arkeologidagen. Arkeologidagen är en årligen återkommande programpunkt, initierad av Riksantikvarieämbetet. Årets tema var "och barnen då?", men någon särskild information om hur barn levde i Sollentuna kunde den lokala arrangören SAV, Sollentunas Arkeologiska Verksamhet, inte stå till tjänst med.

Istället fick besökarna höra arkeologistuderande Peter Dagnan berätta om Landsnora Kvarn, ett utgrävningsprojekt som pågår från 1997 fram till sommaren 2000.

- Dagen var välbesökt. Det kom ett 50-tal personer i skiftande åldrar, säger Peter Dagnan som tycker det är roligt att man vill ta reda på mer om hembygdens historia.

Landsnora Kvarn är ett gårdskomplex från 1600-talet. Totalt rör det sig om mellan åtta och tio byggnader på området. Arkeologernas uppgift är att ta reda på så mycket som möjligt om hur livet från den tiden och framåt såg ut.

Man känner till att det fanns en kvarn, ett sågverk, en smedja, en mjölnarstuga samt en drängstuga. Dessutom har det visat sig att det finns ett par okända hus vilka nu undersöks.

Vi har fått ändra helhetssynen om livet på Landsnora Kvarn i och med att nya hus kommit fram, säger Peter Dagnan.

Nästa år finns det möjlighet för den historiskt intresserade allmänheten att själv delta i utgrävningarna.

Nille Kristiansson

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning