journalen1.jpg (18794 bytes)Lars G Lindström
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 5 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

CHRISTINA NAESS, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
TEL 57921000 epost christina.naess@sollentuna.se

Blomstrande Idéer

Vi har haft en varm och skön sensommar. Alla blomstrande idéer i samhällsdebatten skall nu realiseras i samband med kommande budgetar på både den statliga och kommunala sidan. Vi i Sollentuna är på rätt väg. Vårt huvudmål är att sollentunabon skall erbjudas en god service inom kommunens ansvarsområden, främst utbildning, vård och omsorg. Det är också viktigt att den bild som Sollentunas invånare har av kommunens ekonomiska möjligheter och förutsättningar överensstämmer med den verklighet som kommunens politiker och tjänstemän arbetar med. Vi vill att alla ska erbjudas både ökade valmöjligheter och garanterad kvalitet inom de tjänster som betalas med kommunala skattepengar, men vi bör då samtidigt vara medvetna om att våra gemensamma resurser givetvis har sin begränsning.

När jag möter kolleger från andra kommuner finner jag ofta att vi i Sollentuna ligger långt framme genom att vi tidigt fattade vissa avgörande beslut, och att vi sedan konsekvent följt vår framåtsyftande politik under en längre tid. Jag vill särskilt framhålla de insatser som utförts av min företrädare, Gun Blomberg, som avled i juli. Gun Blomberg fick i början av 90-talet en majoritet med sig för att genomföra en stor förändringsprocess med satsning främst på barnomsorg och skola, med fria valmöjligheter och mångfald bland verksamheterna. Sollentunabornas egen vilja och engagemang fångades också upp inom kommunens ansvarsområden genom att en bestämd kommunal peng knöts till den enskilda människans behov och rättigheter. När vi sollentunapolitiker efter snart ett decennium ska kunna skörda frukterna av tidigare beslut och sparbeting, börjar några obehagliga mörka moln torna upp sig vid horisonten.

Det stora hotet är att beslut i regering och riksdag underminerar vår kommunala självbestämmanderätt. Detta kan inte nog poängteras. Ryckighet och nyckfullhet hos statsmaktena kan innebära att planer och program, som vi utarbetat i Sollentuna, snabbt kan slås sönder. Vi kan komma i en mycket motsägelsefull situation. Å ena sidan finns statliga direktiv som säger att vi måste ha en balans i nästa års budget. Å andra sidan innebär det i våras tagna riksdagsbeslutet angående förändringar i kostnadsutjämningen mellan olika kommuner en omfattande ekonomisk belastning för Sollentuna. I de annalkande orosmolnen anar vi dessutom ytterligare pålagor genom nya riksdagsbeslut. Inom regeringen har man exempelvis diskuterat införandet av maxtaxa inom barnomsorgen. Vad detta skulle innebära för kommunernas ekonomi vet vi mycket litet om.

Nu håller vi andan, för den 20 september presenteras regeringens budgetproposition. Väntas nya pålagor på oss som en välskött kommun? Får friskolor och olika privata alternativ i de kommunalt finansierade verksamheterna fortsätta att utvecklas? Jag upplever att sollentunaborna vill fortsätta på den väg som vi tagit, men jag känner ibland starkt att regeringen och en riksdagsmajoritet gör sitt bästa för att få in oss i en annan fålla. Eftersom jag sitter med i kommunförbundets styrelse, vet jag också att representanter för många andra kommuner känner samma farhågor.

Den stora frågan i dessa sammanhang är - rakt över partigränserna - att slå vakt om den kommunala självbestämmanderätten. Till sist skall solen ändå få titta fram igen! Det visar sig att kommunens skatteintäkter har ökat. Konjunkturerna är goda och alltfler har ett arbete. Nu börjar budgetarbetet, och budgeten skall vara i balans år 2000!

Christina Naess
Kommunstyrelsens ordförande

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning