journalen1.jpg (18794 bytes)Lars G Lindström
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 5 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Miljövänlig vetenskapsstad byggs i Margreteborg

margreteborg.jpg (13026 bytes)  

Nu säkras utbyggnaden av Margreteborg!

Vid ett extra kommunstyrelsesammanträde förra onsdagen beslutade kommunstyrelsen i Sollentuna med bred politisk enighet att ge Skanska Sverige AB och JM Byggnads och Fastighets AB i uppdrag att gemensamt utforma en ny stadsdel i södra Sollentuna.

Kommunen överlåter all mark inom området till Skanska/JM, vilka bildar ett gemensamt bolag för att genomföra projektet. Prisfrågan ska avgöras senare. Skanska/JM utvecklar tillsammans den nya stadsdelen Margreteborg, vilket innebär att att de tar helhetsansvaret för fortsatt planering, genomförande och finansiering. Detta innebär också att bolagen svarar för områdets infrastruktur i form av vägar, VA, energiförsörjning och IT-nät.

Helhetsansvaret, som har formen av en avsiktsförklaring, innebär också att utbyggnaden kan ske under en lång tid beroende på konjunktur m m.

Sollentuna kommun har bland annat försäkrat sig om:

  • trädgårdsstadens principer ska vara vägledande
  • området ska ha stort inslag av gröna kvaliteter
  • ett långtgående miljö- och kretsloppstänkande
  • olika upplåtelseformer

Margreteborg ska bli en tilltalande och varierad stadsdel i kommunens södra del. Planeringen tar sikte på att förena bostäder och arbetsplatser med samtidigt utbyggnad. Första etappen medger plats för cirka 500 till 1000 lägenheter och lika många lokaler för arbetsplatser och service. Den kommunala servicen, skolor, daghem etc byggs också ut samtidigt.

Ett viktigt inslag är att göra Margreteborg till en ledande vetenskapspark för miljödriven teknik. En vetenskapspark etableras - Stockholm Environmental Science Park (SESP) - och ett särskilt marknadsföringsbolag SESP AB bildas. Detta kräver ett bra samarbete med universitet, högskolor och en rad företag inom miljöområdet. Intresse har redan visats av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). I en förlängning tänker man sig ett nära samarbete med närbelägna Kista Science Park. Margreteborg kan bli 2000-talets nya IT-samhälle.

Det gamla skolhuset i Rådan (en tegelbyggnad från 1890) ställs i ordning och blir temporärt centrum för SESP AB.

-Det magnifika läget, E4:an och närheten till Kista IT-verksamheter gör att vi i kommunen ser detta som en mycket lyckad satsning, säger kommunstyrelsens ordförande Christina Naess.

Priset för marken ska bestämmas i ett senare läge. Kommunen har dock försäkrat sig om att det inte kan bli lägre än om man hade genomfört försäljning genom konkurrensupphandling.

Den första etapputbyggnaden kan påbörjas så snart som detaljplanen har godkänts av regeringen, vilket beräknas ske i höst. Detaljplanearbetet för en andra etapp har påbörjats i kommunen. Första spadtag för ca 3000 kvm lokaler och ca 50 bostäder samt upprustning av Rådan beräknas ske i tidsintervallet 2000-01. Men innan allt är klart och utbyggt kan det ha gått mellan 7 till 15 år tror man på Skanska/JM.

Lars G Lindström

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning