journalen1.jpg (18794 bytes)Lars G Lindström
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 5 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Kommunens förberedelser klara inför millennieskiftet

Du har säker hört och läst en hel del om millennieskiftet och problemen med datorer, datorsystem och tekniska system av olika slag. Problem som bland annat handlar om att det inte blir rätt datum vid övergången till år 2000.

Detta kan innebära att datorsystem och tekniska system inte kan fungera felfritt. Du kan drabbas av störningar både privat och i företag. Lyckligtvis förväntar man sig inte att det skall bli några större problem vid årsskiftet. Regeringens 2000-delegation och centrala myndigheter försäkrar att el-, fjärrvärme-, vatten- och tele-systemen ska fungera som vanligt vid övergången till år 2000.

I Sollentuna kommun räknar vi också med att el-, fjärrvärme- och vattenförsörjningen skall fungera problemfritt. Det betyder att all kommunal verksamhet kan förväntas pågå utan avbrott eller störningar.

Vi är dock beroende av andra för att den kommunala verksamheten skall fungera. Sollentuna kommun anlitar olika leverantörer av el, värme, vatten, varor och tjänster. Om någon av dessa får problem vid årsskiftet kan viktig kommunal verksamhet påverkas. Vi räknar dock inte med annat än mindre omfattande störningar i så fall. Det kommer att finnas en krisberedskap i kommunen om störningar inträffar.

Datorsystemen har testats Projektet "Omställning 2000 Sollentuna" har pågått sedan årsskiftet 1997/1998. Kommunens 2000-arbete syftar till att all viktig kommunal verksamhet, riktad till invånare och företagare, skall klara millennieskiftet med så lite avbrott och andra störningar som möjligt.

Helst önskar vi att övergången skall bli helt störningsfri. Men även om kommunen klarar av alla sina problem så är vi i olika avseenden beroende av många andra aktörer (företag, verksamheter, myndigheter m fl). Om någon sådan aktör får problem så kan det slå igenom i någon av våra verksamheter.

Vi har under sommaren avslutat omställningsprojektets sista skede, nämligen testskedet. Våra viktigaste datorsystem har specialtestats för att se om de klarar millennieskiftet. Testerna har gått bra och de mindre fel som upptäckts är åtgärdade.

Utöver viktiga datorsystem har el-, fjärrvärme- och vattenförsörjningen kontrollerats. El och vatten ska finnas Sollentuna Energi AB, som distribuerar el och fjärrvärme i Sollentuna, och Sollentuna Vatten har försäkrat kommunledningen om att el-, fjärrvärme- och vattenförsörjningen ska fungera efter årsskiftet 1999/2000.

Detta förutsätter två saker:
* Att de företag som levererar el, fjärrvärme och vatten till Sollentuna inte får några problem.
* Att varje enskild fastighetsägare, både vad gäller flerbostadshus, villor och grupphus, har kontrollerat att den teknik som förser bostaden med el, värme och vatten fungerar.

AB Sollentunahem och Sollentuna Fastighets AB har kontrollerat alla sina bostadshus samt fastigheter med verksamhetslokaler för både företag och kommun. De har meddelat kommunledningen att man inte räknar med några problem i sina fastigheter. Detta gäller även hissar, kodlås och porttelefoner i flerbostadshus. Eftersom Post- och Telestyrelsen försäkrat att landets telesystem skall fungera som vanligt räknar man med att det inte blir några problem med att via 112 larma brandkår, polis och ambulans om det inträffar olyckor och bränder.

Kan ha missat något
Trots alla förberedelser kan vi ändå ha missat något. Varken centrala myndigheter eller kommunledningen i Sollentuna räknar dock med att det i så fall skall bli omfattande eller allvarliga störningar och problem. Har till exempel någon fastighetsägare eller hyresvärd missat i kontrollen i ett av sina hus så kan det huset eventuellt "tappa" el, värme eller vatten några timmar eller något dygn tills man ordnat upp det hela. Men det blir då inte så många som drabbas och inte under så lång tid.

Beroende av andra leverantörer
I all kommunal verksamhet - det gäller både el, värme och vatten samt barnomsorg, skola, hemtjänst och annan social vård och omsorg - är vi beroende av andra. I den gruppen ingår leverantörer av el, värme och vatten till kommunen samt de som levererar de varor och tjänster som behövs för att vår verksamhet ska fungera. Får någon av dessa problem vid millennieskiftet kan det drabba någon del av Sollentuna kommuns verksamhet. Men även i det här avseendet räknar vi med att det i så fall inte ska handla om annat än begränsade problem och störningar. Vi räknar även med att sådana mindre störningar, om de inträffar, inte ska vara långvariga.

Viss krisberedskap över nyårshelgen
För att möta eventuella problem och störningar, som eventuellt kan uppstå under nyårshelgen eller den närmaste tiden efter årsskiftet, har en krisberedskap med kommunledningen med flera förberetts. Problem eller störningar ska kommunledningen snabbt kunna agera mot för att minska konsekvenserna. Att information kan nå ut till alla är ett viktigt inslag i denna krisberedskap.

Vad Du kan göra inför millennieskiftet
Som kommuninvånare:
* Har Du villa eller grupphus (rad- eller kedjehus) kontrollera att elsystem, värmepanna (värmeväxlare) och vattensystem klarar millennieskiftet. Fråga tillverkarna och leverantörerna av den tekniska utrustningen.
* Man räknar inte med att apparater, maskiner och övrig utrustning i hemmet ska krångla, även om de har någon form av tidsinställning. Är det viktigt för Dig så kontrollera produkten där den köptes.

Som företagare:
* Har Ditt företag egen fastighet kontrollera att elsystem, värmepanna (värmeväxlare) och vattensystem kommer att klara millennieskiftet. Fråga tillverkarna och leverantörerna av den tekniska utrustningen. Om Du hyr företagets lokaler - kontrollera hos hyresvärden att det inte blir några problem.
* Kontrollera med Dina leverantörer av datorer, datorsystem, programvaror, andra tekniska system, maskiner och apparater om omställningsproblem är att vänta. Förhoppningsvis har Ditt företag redan gjort allt detta, om inte så är det hög tid.

Här får Du mer information
Vill Du veta mer om kommunens arbete med att säkerställa den kommunala verksamheten inför år 2000? Har Du någon särskild fråga om kommunens 2000-arbete, till exempel hur det kommer att fungera med någon särskild kommunal verksamhet?

Kontakta kommunens säkerhetschef Owe Ringdahl, som är projektsamordnare för vårt 2000-arbete. Du kan nå honom på: telefon 08-579 210 10 eller e-post owe.ringdahl@sollentuna.se.

Du kan även ringa till kommunens "Telefoninformation om kommunens 2000-arbete" - 08-579 210 11. Tala in Din fråga samt namn, adress och telefonnummer på telefonsvararen. Inom högst en vecka får Du svar per brev eller telefon.

Regeringens "2000-delegation"

Regeringens 2000-delegation genomförde en informationskampanj i våras. Under hösten kommer en liknande kampanj att genomföras. 2000-delegationen har gett ut en broschyr som heter "Stannar min bil år 2000? 48 frågor och svar om 2000-problemet."

Broschyren finns att få på olika ställen, bland annat på alla postkontor. Du kan också hämta broschyren i Turebergshusets (kommunhusets) reception. I broschyren finns mycket information om 2000-problemet. Du hittar också tips på vad Du själv kan göra för att förbereda Dig. Delegationen skriver så här i broschyrens inledning: I dag vet vi att de flesta verksamheter i samhället har kommit långt i sin 2000-säkring och att de ansvariga har läget under kontroll. Men ingen kommer att hinna åtgärda allt. Övergången till år 2000 är ett reellt problem som i vissa fall kan skapa störningar med återverkningar också i ditt hem. Därför är det viktigt att du försöker sätta dig in i hur 2000-omställningen kan komma att påverka just din vardag.

Hämta därför ett exemplar av broschyren och läs igenom den. Då får Du svar på det mesta Du undrar över.

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning