journalen1.jpg (18794 bytes)Lars G Lindström
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 5 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

"Alla barn måste få tillgång till Naturskolan"

Naturskolan i Sollentuna har, som en av landets första naturskolor, varit en förebild för andra kommuner. Under 15 år har man byggt upp en unik kunskap och kompetens i miljö och naturvetenskap. En kunskap som alla elever i Sollentuna tidigare fick ta del av. Men efter det att skolorna själva ska bekosta sitt deltagande har allt fler tvingats säga upp sina abonnemang. Man har helt enkelt inte råd.

- Det är upprörande och djupt orättvist att bara vissa barn får tillgång till Naturskolan, säger Görel Hedén, som representerar föräldraföreningen i Helenelundsskolan - en 1-9-skola med över 800 elever som inte längre anser sig ha råd.

Görel Hedén, som haft barn i olika omgångar i Helenelundsskolan, har vid flera tillfällen själv varit med ute på Naturskolan.

- Förutom den vackra naturen och den lantliga idyllen, är det en helt fantastisk verksamhet som erbjuds. De som jobbar på naturskolan är mycket kompetenta och har en förmåga att göra undervisningen i natur och miljö till spännande upplevelser.

När Sollentuna nu har denna fantastiska tillgång borde det vara en självklarhet att alla barn får ta del av den, menar hon.

- Ansvariga politiker måste se till att alla skolor får pengar som är "öronmärkta" för den här verksamheten.

Lennart Gabrielsson, kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden som är den nämnd som Naturskolan numera sorterar under, säger så här:

- Jag håller med om att Naturskolans verksamhet är mycket viktig och värdefull. Alla, inte minst de som nu växer upp, borde få lära sig mer om kretslopp och ekologiska samband. Skolorna borde därför se till att detta, med tillhörande besök på Naturskolan, ligger inom ramen för den ordinarie undervisningen.

En mer offensiv marknadsföring är nödvändig för att skolorna ska få upp ögonen för Naturskolan som kunskapskälla, menar han vidare. Frågan om kommunen kan stötta Naturskolan med pengar för att säkra den framtida verksamheten, lovar Lennart Gabrielsson att föra vidare till den kommande budgetdiskussionen i stadsbyggnadsnämnden.

Gärdesskolan, en låg- och mellanstadieskola med cirka 150 elever, är en av de tio skolor (sju kommunala och tre friskolor) som har abonnemang på Naturskolan trots att det kostar en del.

- Det är värt varenda krona, säger rektorn Anette Lundqvist. Bättre undervisning i natur och miljö går inte att få. De som jobbar på Naturskolan är inte bara kunniga utan också flexibla och kan, om man så vill, förlägga undervisningen till naturen runt den egna skolan. Genom vårt abonnemang kan vi också ta del av allt material och alla böcker som finns på Naturskolan. Att få tillgång till denna kunskapsbank är guld värt. Jag rekommenderar alla som ännu inte gjort ett besök på Naturskolan att göra det. Då inser man hur värdefullt det är för eleverna.

Naturskolan startade 1984 och firar alltså 15 år. Själva jubiléet sker den 22 september med olika jippon för i första hand alla låg- och mellanstadieklasser. Särskild inbjudan skickas ut.

I dag sorterar Naturskolan under naturvårdsenheten på stadsbyggnadskontoret och är därmed skild från övrig skolverksamhet. I och med det köp- och säljsystem som infördes 1992 bestämmer varje enskild skola om de vill köpa tjänster av Naturskolan eller inte.

- Eftersom verksamheten här inte är en del av den ordinarie undervisningen måste vi konkurrera med allt annat som ska rymmas inom varje enskild skolas budget, påpekar Anna Carin Nyberg, föreståndare på Naturskolan. Med tanke på att resurserna inom skolan har blivit så mycket sämre tvingas man till hårda prioriteringar. Ska man ha vikarier, köpa läroböcker, datorer eller undervisning i natur och miljö på Naturskolan?

- Det är bakgrunden till att vi tappat 70 procent av eleverna. Att det handlar om pengar och inte kvalitéen på verksamheten, konstateras i en utvärdering som gjordes i slutet av förra året. Naturskolan får genomgående höga betyg för allt som handlar om hur aktiviteterna utförs och hur bemötandet gentemot elever och lärare är. Personalen får överbetyg när det gäller kunnande och engagemang.

Enligt utvärderingsrapporten får också alla moment som handlar om proffsighet hos personalen och deras sätt att få elever och lärare att bli nyfikna på ämnet natur/miljö höga betyg.

- Det är i och för sig roligt att vi får bra betyg men vad hjälper det om skolorna inte har råd att använda sig av oss.

Enligt Anna Carin kostar det i dag mellan 3 000 och 3 500 kronor per dag att köpa Naturskolans tjänster. Det är vad det kostar för att verksamheten ska gå runt. Frågan är vad som händer om fler skolor hoppar av. Ska man höja priset eller lägga ner skolverksamheten och bara ägna sig åt uppdragsutbildning? Eller finns det möjlighet att kommunen finansierar en del av verksamheten som man gör i andra kommuner? I Sollentuna kommuns skolplan står det tydligt att ämnet natur/miljö är viktigt och ska inrymmas i skolornas undervisning.

Lillemor Wiberg/holmgren

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning