journalen1.jpg (18794 bytes)Lars G Lindström
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 5 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Förmörkelsen som blev seklets sista ljuspunkt.

Åter en gång kan vi pusta ut. Jorden gick inte under den här gången heller, som den franske astrologen Nostradamus spådde redan på 1500-talet. Året 1999 skulle bli ett skräckens år.

Det blev det med tanke på allt lidande som kommit i dagen genom kriget i Kosovo, våldet i Östtimor och på andra håll i världen, men inte på grund av den solförmörkelse som den 11 augusti svepte fram över Europa.

Världen stannade möjligen i två svarta minuter, dvs den tid det tog innan månskärvan åter förflyttade sig bort från solen. Årtusendets sista solförmörkelse har kallats tidernas största utomhusevenemang, och kunde beskådas mer eller mindre bra av uppskattningsvis hundra miljoner människor.

Här i Sverige var den bara partiell, dvs månen täckte bara en del av solens yta, i stockholmstrakten cirka 70 procent, vilket ändå fick folk att vallfärda ut på gator och torg och kisa upp mot den delvis täckta solskivan. Så var även fallet på torget framför kommunalhuset. Förhoppningsvis inte genom en kameralins, som en dagstidning rekommenderat, utan genom väl sotade glas. Själv förhöll jag mig tämligen kallsinnig till fenomenet, eftersom jag såg den förra totala solförmörkelsen 1954.

Nästa gång en total solförmörkelse äger rum i Sverige är den 16 oktober 2126. Den lär jag dock missa!

Någon riktig undergångsstämning uppstod aldrig, även om apokalyptiskt lagda människor drog sig undan världen med lagrade livsmedel och dryck för att överleva den eventuella katastrofen. Då finns det andra mer närliggande saker att oroa sig för inför millennieskiftet, dit det återstår bara drygt 100 dagar vid det här laget. Vad kan hända med tekniska system, datorer, hissar?

I Sollentuna har under en längre tid pågått ett projektarbete -"Omställning 2000 Sollentuna"-, som helst ska bidra till en helt störningsfri övergång. För att ändå möta eventuella problem som kan uppstå, har kommunen förberett en krisberedskap som ska rycka in och ta sig an de störningar som kan uppstå. Allmänheten har också tillgång till ett särskilt telefonnummer dit man kan vända sig med frågor och sen få svar per brev eller telefon.

Framtiden tycks med andra ord tryggad. Om det inte vore för en liten notis jag nyligen läste. En grupp amerikanska vetenskapsmän har nämligen kommit fram till att materien i världsrymden håller på att sugas in i ett s k svart hål. Det sker med en hastighet av 10 miljoner kilometer i timmen. Forskarna har räknat ut att det svarta hålet, som också absoberar ljuset, befinner sig så där 100 miljoner ljusår bort. Jag har lite svårt att beräkna hur lång tid det kan ta innan vi också sugs in. När detta än sker föreställer jag mig att den förmörkelsen blir tämligen total! Världen får hoppas på att Luke Skywalker i Stjärnornas krig kan undanröja det mörka hotet!  

LARS G. LINDSTRÖM, CHEFREDAKTÖR

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning