journalen1.jpg (18794 bytes)Lars G Lindström
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 5 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Skolministern i Sollentuna

Skolminister Ingegerd Wärnersson besökte Sollentuna den 25 augusti på inbjudan av socialdemokraterna.

Ett 40-tal åhörare infann sig i kommunens sessionssal för att ta del av skolministerns syn på framtidens skola. Hon redovisade, delvis utifrån sina egna erfarenheter som lärare, en lång lista på frågor som regeringen jobbar eller ska jobba med. Förutom att se över hela skollagstiftningen och skolans klämda ställning mellan stat och kommun utlovade hon särskilt stöd till skolledarna. På listan stod också fler specialpedagoger, större satsningar på matematik och no-program samt en mer individualiserad gymnasieskola med fler specialprogram.

Men den största bristen i dagens skola ansåg hon dock vara bristen på tid.

- Det barn och ungdomar efterlyser mest av allt är tid, tid för samtal med vuxna. Därför måste läroplanens värdegrund lyftas fram och tiden för detta måste schemaläggas.

För att få loss resurser till skolorna måste de s k Perssonpengarna användas. Här kan särskilda påtryckningar på ansvariga kommunpolitiker bli nödvändiga, enligt skolministern.

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning