journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 8 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Redaktören Barnomsorgscheck Gillbostugan
Skridskolopp Tid för livet Kulturstipendier
 

LEDARE
Det goda skall segra
Juletid är kyrkornas och de vackra psalmernas tid, då vi talar om hur ljuset alltid segrar över mörkret och det goda över det onda. Men det finns utmaningar!

Läs mer här!Läs mer här

Budget i balans
Satsning på skola och barnomsorg

Sollentuna kommuns budget för 2000 till nämnderna uppgår till totalt 1,570 miljarder kronor, vilket är något mer än för årets verksamhet på 1,486 miljarder kronor.

Läs mer här!Läs mer här

Budgetdebatt;
i tolv timmar trots att allt redan var klart

- När man lyssnar på den debatt som varit så noterar jag att förmågan att misstolka varandra är enorm. Det borde vara tvärtom att man lyssnade på varandra. Jag skulle vilja att samtliga partier både enskilt, men också tillsammans, tar sig en funderare på hur vi ska vitalisera det politiska arbetet så att vi mer blir kommuninvånarnas företrädare.

 Läs mer här!Läs mer här

Utökat stöd till de som vårdar anhöriga i hemmet
Under tre års tid får Sollentuna kommun drygt 1 miljon kronor i stimulansbidrag för att utöka stödet till personer som vårdar sina anhöriga, ofta i hemmet.

Läs mer här!Läs mer här

Stopp för detaljplanen - Margreteborg
Detaljplanen för Margreteborg som länsstyrelsen tidigare godkänt har stoppats på grund av formaliafel.

Läs mer här!Läs mer här

Protester mot ny dagligvaruhandel
En fråga som blev lätt infekterad under budgetdebatten gäller ett tidsbegränsat bygglov för en ny dagligvaruhandel i f d Ostermans lokaler i Häggvik.

Läs mer här!Läs mer här

Korttidsboende för hemlösa byggs i Helenelund
Sommaren 2000 öppnar ett nytt korttidsboende för hemlösa på Åkervägen i Helenelund. Där finns plats för 25 personer i ett socialt vandrarhem, ett inackorderingshem samt i träningslägenheter.

Läs mer här!Läs mer här

Arkiven har något att berätta för alla
- Jag är mest intresserad av tiden jag bott här, säger Sylvia Stragne. Tillsammans med Marianne Lundkvist i Ängstorp är hon på besök i Sollentuna kommuns arkiv på Arkivens Dag.

Läs mer här!Läs mer här

Så kan ungdomar på glid få hjälp
När ungdomar hamnar på glid finns det ett flertal olika lösningar som förhoppningsvis kan hjälpa dem att få fotfäste i tillvaron igen.

Läs mer här!Läs mer här

Sätt stopp för våldet!
Kommunfullmäktige i Sollentuna beslutade i samband med budgetmötet den 15 november att göra följande uttalande mot det ökande våldet i samhället.

Läs mer här!Läs mer här

Råd och tips - för ett säkert Nyår
Ett säkert slut och ett säkert nytt sekel! Det hoppas vi alla på. Risken att det ska inträffa några verkliga katastrofer kring tolvslaget behöver vi knappast befara.

Läs mer här!Läs mer här

Gamla tiders jular på Edsberg
Margaretha Rudbeck berättar

xrudbeck.jpg (1817 bytes) Gamla tiders jular på Edsberg- Jularna på Edsbergs slott var alltid något mycket speciellt och traditionsbundet, säger friherrinnan Margaretha Rudbeck, sista slottsfrun på Edsbergs slott.

Läs mer här!Läs mer här

Så skriver du en deckare
Ulf Durling på biblioteket

För att skriva en bra deckare behövs följande beståndsdelar: ett offer, en misstänkt, en brottsling, en detektiv och ett överraskande slut. Allt detta finns att upptäcka i Rubens tavla "Salomos dom" som bygger på ett avsnitt i Första Konungaboken.

Läs mer här!Läs mer här


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning