journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 35 Nr 1 2000.
Utges av kommunstyrelsen
i Sollentuna kommun
Webbversion
Chefredaktör Lars G Lindström
tel 08-57921161  lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Redaktör Nille Kristiansson
tel 08-57921050  nille.kristiansson@sollentuna.se
-Sollentuna Bio -Miljöstipendium -Badavgifter
-Krogrännet - -
 

LEDARE
Hur vi bor som äldre - en trygghets- och valfrihetsfråga
Vid mina tisdagsmöten i kommunalhusets entré får jag en provkarta på angelägna frågor för sollentunaborna. Det gäller inte bara den kommunala servicen utan det kan lika gärna bli diskussioner i allmänna ämnen. Vårt boende, och då inte minst boendet in i pensionsåldern, tillhör dessa elementära områden.

Läs mer här!Läs mer här

Rotebro centrum byggs om
Efter sommaren påbörjas förändringen av Rotebro centrum. Det byggs två nya bostadshus med totalt ett 60-tal lägenheter, torget fräschas upp och tunneln mot pendeltågsstationen öppnas upp.

Läs mer här!Läs mer här

Fler fristående skolor välkomnas
- Meningen är att få fler olika anordnare av utbildningsverksamheten. I dagsläget går 86% av grundskoleeleverna i kommunala skolor medan övriga går i fristående skolor, säger Ulla Nyström, barn- och ungdomsnämnden.

Läs mer här!Läs mer här

Gillbostugan blir kvar -
Frilufts Förskolor AB tar över driften
- Vi är otroligt nöjda och glada över att Gillbustugan får vara kvar och att Frilufts Förskolor AB tar över verksamheten från och med första april i år, säger Isabella Liljeström, en av föräldrarna på Gillbostugan som arbetat mycket aktivt för att bevara verksamheten.

Läs mer här!Läs mer här

Nytt äldreboende öppnar snart
Stort intresse för att jobba på Norrgården
Intresset har varit enormt när det gäller de ca 40 tjänster som ska inrättas på Norrgården i Helenelund. Totalt har över 200 personer sökt till tjänsterna, och vid en informationsträff i Turebergshuset kom 150 intresserade.

Läs mer här!Läs mer här

Personalen på ungdomsmottagningen ger stöd och råd
- Vi vill hjälpa ungdomar att fortsätta leva friskt och klokt, säger kurator Kickie Hagelborg. Hon får medhåll av sina kolleger Catharina Eriksson och Annika Johansson, båda barnmorskor.

Läs mer här!Läs mer här

Primärvården ordnar föreläsningsserie
Så blir du friskare
Vill du få mer kunskap om hur du förbättrar din hälsa? Passa då på och gå på några av de föreläsningar som Primärvården i Sollentuna anordnar under våren.

Läs mer här!Läs mer här