journalen1.jpg (18794 bytes)Lars G Lindström
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 35 Nr 2 2000.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Kommunens ekonomiska läge ser bra ut

Just nu har hela landet bra tillväxt i ekonomin vilket även gäller Sollentuna kommun. Bra likviditet, ekonomiskt starka bolag och det faktum att kommunen inte har några lån bidrar till situationen.

Befolkningen ökar dock för varje år vilket kräver planering när det gäller utökningen av utbildning, vård och omsorg. Det finns tre faktorer som bidrar till att Sollentuna kommun har en bra finansiell ställning: bra likviditet (sparade tillgångar), ekonomiskt starka bolag som ger utdelning och inga lån.

Starka bolag
AB Sollentunahem är kommunens största bolag. Sollentuna Fastighets AB och Sollentuna Energi AB ägs också av kommunen. Deras förväntade utdelning kan ge kommunen bra intäkter de närmaste åren.

1998 blev utdelningen drygt 40 miljoner och förra året blev den totala utdelningen för de tre bolagen 29,1 miljoner kronor. Detta kan jämföras med 1997 då utdelningen endast var 4 miljoner kronor.

De närmaste åren förväntas utdelningen bli ännu större. I prognosen för 2000 blir utdelningen nästan 42 miljoner kronor, de följande två åren minskar utdelningen enligt prognos med nästan 10 miljoner kronor per år, till 32,3 miljoner kronor. År 2003 förväntas utdelningen blir 38 miljoner kronor.

Befolkningen ökar
Fler och fler väljer att bosätta sig i kommunen och idag är befolkningsökningen högre än riksgenomsnittet. Mellan 1990 och 1999 ökade befolkningen med drygt 12 procent, från 51 377 till 57 610 personer. Invånarantalet visar inga tecken på att minska. Ökningen ställer krav på infrastrukturen och planering av verksamheter som till exempel utbildning. Det faktum att invånarna blir allt äldre innebär stora ekonomiska åtaganden, men också behov av planering för vård och omsorg. På bostadsmarknaden råder också ett stort tryck.

Men eftersom en prognos endast kan försöka förutse hur framtiden kan te sig är det inte alldeles lätt att planera för utbyggnad av de olika verksamheterna. Barnomsorg, utbildning och äldrevård är tre områden som är särskilt svåra att bedöma.

Pensionsutbetalningar
Om ca 10 år går många av kommunens anställda i pension vilket gör att utbetalningarna ökar. Idag är pensionsutbetalningarna ca 25-30 miljoner kronor per år. År 2010 beräknas pensionsutbetalningarna vara ca 40-50 miljoner kronor per år, en ökning jämfört med idag på ca 20 miljoner kronor. Fem år senare beräknas utbetalningarna ha ökat ytterligare, till ca 50-60 miljoner kronor per år. Detta är också något som måste tas med i beräkningarna inför framtiden.

Nille Kristiansson

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2000

Utgivning Annonsmanus
Nr 1   tors 24 februari   9 februari
Nr 2   tors 23 mars   8 mars
Nr 3   tors 27 april   12 april
Nr 4   tors 2 juni   17 maj
Nr 5   tors 21 september   6 september
Nr 6   tors 19 oktober   4 oktober
Nr 7   tors 16 november   2 november
Nr 8   tors 14 december   29 november
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna