journalen1.jpg (18794 bytes)Lars G Lindström
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 35 Nr 2 2000.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

5 frågor
till Iréne Hansson, chef för Sollentuna Hemtjänst med omsorg

Händer det att personalen inom vården och omsorgen går självförsvarskurser för att kunna skydda sig mot våldsamma vårdtagare?

- Det händer även om det inte är vanligt. Är det helt låst i en situation kan cheferna välja att skicka några ur personalstyrkan på kurs. Utbildningen pågår 3-5 dagar och anordnas av Självförsvarsskolan eller Kommunförbundet i Stockholms län. I samband med att en ny verksamhet startar, till exempel ett boende, är det rutin att medarbetarna får gå en kurs i självförsvar.

Har antalet allvarligare incidenter ökat om man ser på längre sikt?

- Ja, det får man säga att de har gjort.

Vad kan det bero på?

- En förklaring kan vara att idag bor människor utanför institutioner i större utsträckning än tidigare, ofta i eget boende. Att det ges mindre medicinering än tidigare kan också vara en bidragande faktor.

Vilka vårdtagare är mer aggressiva än andra?

- En del personer med psykiatriska åkommor. Äldre demenssjuka kan uppleva stark oro, ångest och hjälplöshet som kan yttra sig i aggressivitet.

Hur brukar konflikter lösas?

- Det vanligaste är att personalen har stöttande samtal på arbetsplatsen. Uppstår knepigare situationer kan de få handledning från socialtjänstens handläggare och personal från psykiatrin om hur de ska bära sig åt. Inträffar en allvarlig incident finns instruktioner för hur personalen ska gå tillväga. Istället för att försöka bemästra situationen bör man gå undan. Det är viktigt att påpeka att personalen lär känna vårdtagaren och kan på så sätt upptäcka i tid när något är på väg att hända.

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2000

Utgivning Annonsmanus
Nr 1   tors 24 februari   9 februari
Nr 2   tors 23 mars   8 mars
Nr 3   tors 27 april   12 april
Nr 4   tors 2 juni   17 maj
Nr 5   tors 21 september   6 september
Nr 6   tors 19 oktober   4 oktober
Nr 7   tors 16 november   2 november
Nr 8   tors 14 december   29 november
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna