journalen1.jpg (18794 bytes)Lars G Lindström
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 35 Nr 2 2000.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Statsbidrag förbättrar IT i skolorna

Sollentuna kommun har fått ett statsbidrag på totalt 3 238 015 kronor, vilket ska utdelas i tre omgångar. Den första utbetalningen, på 1,4 miljoner kronor, är klar, den andra ska betalas ut under 2000 och den tredje året därpå.

Statsbidraget ska i första hand användas till Internetanslutning i alla skolor samt e-postadresser till alla elever och lärare. De kommunala skolorna inom Sollentuna Serviceproduktion, SSP, har uppfyllt de målen. När det gäller Rösjöskolan och Sollentuna International School, de kommunala skolor som är fristående från SSP, är målsättningen uppfylld för Rösjöskolan medan Sollentuna International School behöver förbättrad anslutning och e-postadresser.

Sju av de 12 friskolorna saknar helt Internetanslutning eller så är anslutningen av för dålig kvalitet. Övriga friskolor behöver höja kvaliteten inom en snar framtid.

Två friskolorna har i dagsläget e-postadresser till alla elever och lärare.

IT-utbildning för lärare fortsätter
Kompetensutvecklingen för lärare inom ITiS, den statliga satsningen på IT i skolan, fortsätter.

Under höstterminen 1999 deltog 30 lärare inom Sollentuna ServiceProduktions (SSP) skolor. Våren 2000 ska 90 lärare utbildas, 78 av dessa kommer från SSP, 6 från Häggviks gymnasium och 6 från Rösjöskolan. Före utgången av 2001 ska 330 av Sollentunas lärare ha deltagit i satsningen.

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2000

Utgivning Annonsmanus
Nr 1   tors 24 februari   9 februari
Nr 2   tors 23 mars   8 mars
Nr 3   tors 27 april   12 april
Nr 4   tors 2 juni   17 maj
Nr 5   tors 21 september   6 september
Nr 6   tors 19 oktober   4 oktober
Nr 7   tors 16 november   2 november
Nr 8   tors 14 december   29 november
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna