journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 35 Nr 2 2000.
Utges av kommunstyrelsen
i Sollentuna kommun
Webbversion
Chefredaktör Lars G Lindström
tel 08-57921161  lars.g.lindstrom@sollentuna.se
Redaktör Nille Kristiansson
tel 08-57921050  nille.kristiansson@sollentuna.se
-IT i skolorna -Lättläst litteratur
-Drogförebyggande utbyte -Slottet
 

LEDARE
Sollentunas ekonomi i ett framtidsperspektiv
För en tid sedan publicerades den senaste långtids- utredningen. Där beskrivs dagens ekonomiska läge i landet och där får vi en inblick i möjliga framtidsperspektiv.

För oss sollentunabor är det intressant att se Sollentuna i ett större sammanhang. Sollentuna har en stabil ekonomi, som till stor del bygger på den goda konjunkturen men också på en god och effektiv resursplanering i kommunen.

Läs mer här!Läs mer här

De ser till att tusentals kan åka långfärds-
skridskor

När vårsolen börjar värma upp natur och sinnen är det dags att stoppa in långfärds- skridskorna i förrådet. Men innan man gör det kan det vara läge att skänka Hans Dahl, Freddie Cristvall och Lars Karlsson en tacksamhetens tanke. Utan dem hade det inte blivit någon isbana på Norrviken.

Läs mer här!Läs mer här

Kommunens ekonomiska läge ser bra ut
Just nu har hela landet bra tillväxt i ekonomin vilket även gäller Sollentuna kommun. Bra likviditet, ekonomiskt starka bolag och det faktum att kommunen inte har några lån bidrar till situationen.

Läs mer här!Läs mer här

Röda korset i Sollentuna, en aktiv 80-åring
Röda Korset är en världsomspännande humanitär organisation, stiftad i Genéve 1863, med medlemsorganisationer i ca 170 länder.

Läs mer här!Läs mer här

Medling mellan brottsoffer och den som utfört brott
- ett projekt med lyckat resultat
- Jag är fascinerad av unga människors förmåga att lösa konflikter om vi vuxna bara visar tilltro till dem, säger Sigrid Strid-Hellström, projektledare hos socialtjänsten. Hon har varit med från medlingsprojektets början och kan med glädje konstatera att de flesta av medlingarna lett till ett gott resultat.

Läs mer här!Läs mer här

Fritidsgården Ringen drivs av Edsbergs IF
Den första mars övertog Edsbergs IF driften av fritidsgården Ringen. I Sollentuna är det väldigt ovanligt att föreningar driver fritidsgårdar.

Läs mer här!Läs mer här

Egil Broberg och Röda Korset
Två 80-åringar som arbetar för rättvisa och humanitet
Röda Korset i Sollentuna har fyllt 80 år. Det har också Egil Broberg, som varit medlem i sollentunakretsen i 15 år och vid kommande årsmöte får Röda Korsets förtjänstmedalj i silver för sitt helhjärtade engagemang. Egil raggar in sponsorpengar som ingen annan, håller ordning på

Läs mer här!Läs mer här

5 frågor
till Iréne Hansson, chef för Sollentuna Hemtjänst med omsorg
Händer det att personalen inom vården och omsorgen går självförsvarskurser för att kunna skydda sig mot våldsamma vårdtagare?

Läs mer här!Läs mer här