journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 35 Nr 2 2000.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Christina Naess CHRISTINA NAESS, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
TEL 57921000 epost christina.naess@sollentuna.se

Sollentunas ekonomi i ett framtidsperspektiv

För en tid sedan publicerades den senaste långtidsutredningen. Där beskrivs dagens ekonomiska läge i landet och där får vi en inblick i möjliga framtidsperspektiv.

För oss sollentunabor är det intressant att se Sollentuna i ett större sammanhang. Sollentuna har en stabil ekonomi, som till stor del bygger på den goda konjunkturen men också på en god och effektiv resursplanering i kommunen.

Högkonjunkturen visar sig i ökande sysselsättning och förbättrat skatteunderlag och detta innebär högre skatteintäkter för hela den kommunala sektorn. Kommunernas ekonomi förstärks också av minskade utgifter för kommunerna för arbetsmarknadsåtgärder och för socialt bistånd.

Också Sollentuna får på så sätt sin del av den goda konjunkturen. Sollentunas nuvarande goda ekonomi innebär inte att vi sollentunabor kan tillåta oss att släppa den ekonomiska kontrollen i vår dagliga verksamhet. Vi vet alla från vår familjeekonomi att utgifterna lätt kan skena iväg, om man inte ser upp. Vad som är sant och sunt i familjen gäller också som en vettig ekonomisk regel för Sollentuna kommun. Löpande verksamheter skall inte finansieras på annat sätt än genom löpande intäkter. Denna regel får inte förändras av det faktum att våra gemensamma finanser i stort är goda.

Dagens ljusa himmel har också sina hotande moln. En stor utmaning är att Sollentuna kommun och sollentunaborna är stora "betalare" till andra kommuner genom de utjämningssystem, som omfördelar resurser mellan landets olika kommuner och landsting. Den utgiftsposten, som vi själva inte kan påverka, kan även komma att öka under kommande år om signalerna från finansdepartementet är rätt uppfattade.

En annan utmaning för kommunen är en ökande efterfrågan från en växande befolkning på investeringar och service i olika former inom främst utbildning och äldreomsorg.

Långtidsutredningen anger också andra faktorer som avgör vår finansiella styrka och påverkar våra gemensamma utgifter. Vi lever längre och det betyder inte bara ökande utgifter för vård och omsorg utan också minskande skatteintäkter. Högt ställda miljöpolitiska mål kan komma att kosta pengar för både företag och kommuner och en fortsatt internationalisering av den svenska ekonomin innebär både risker och möjligheter för en kommun som Sollentuna.

"Ingenting är så svårt att sia om som framtiden". Detta ordspråk gäller också Sollentunas ekonomiska framtid. Man kan dock göra ett antal antaganden.

Befolkningsförändringarna de närmaste decennierna kommer att sätta press på finansieringen av våra välfärdssystem. Samtidigt som efterfrågan på välfärdstjänster kan förväntas öka, minskar möjligheterna att finansiera dessa via höjda skatter. Den fortsatta internationaliseringen av ekonomin kommer helt enkelt att sätta gränser för skatteuttagen.

En stark ekonomisk tillväxt kommer att behövas, men Sollentunas ekonomi kommer i allt högre grad att vila på oss sollentunabors egna arbetsinsatser, på vår sparvilja och vårt personliga engagemang.

Sollentunas ekonomiska framtid kommer på så sätt att ytterst bero på oss sollentunabor själva.

Christina Naess

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2000

Utgivning Annonsmanus
Nr 1   tors 24 februari   9 februari
Nr 2   tors 23 mars   8 mars
Nr 3   tors 27 april   12 april
Nr 4   tors 2 juni   17 maj
Nr 5   tors 21 september   6 september
Nr 6   tors 19 oktober   4 oktober
Nr 7   tors 16 november   2 november
Nr 8   tors 14 december   29 november
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna