journalen1.jpg (18794 bytes)Lars G Lindström
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 35 Nr 2 2000.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Medling mellan brottsoffer och den som utfört brott
- ett projekt med lyckat resultat

- Jag är fascinerad av unga människors förmåga att lösa konflikter om vi vuxna bara visar tilltro till dem, säger Sigrid Strid-Hellström, projektledare hos socialtjänsten. Hon har varit med från medlingsprojektets början och kan med glädje konstatera att de flesta av medlingarna lett till ett gott resultat.

Det krävdes mycket förarbete innan projektet kunde starta. Sigrid Strid-Hellström och Tommy Nordström samt Peter Jarneman från närpolisen ägnade en hel del tid åt att ta fram vettiga lösningar.

- Ett grundligt förarbete är en av förklaringarna till att medlingsprojektet blivit så lyckat. Resultatet har varit över förväntan, säger Sigrid Strid-Hellström som också kan konstatera att medlingsverksamheten blivit ett begrepp, framförallt hos polisen. Ett nog så viktigt faktum inte minst med tanke på att man därifrån har kännedom om anmälningar och möjlighet att initiera medling.

- Det känns bra att samarbetsklimatet mellan socialtjänst och polis förbättrats under medlingsverksamhetens gång, fortsätter hon.

Styrkan är mötet
Medlingen gör det möjligt för brottsoffer och den som utfört brottet att träffas och prata om det som hänt. I de fall det är möjligt kan man också komma fram till en överenskommelse om gottgörelse.

- Styrkan med medlingen är själva mötet. Jag är övertygad om att de flesta förstagångsförbrytare känner ånger. Förmodligen vill de ställa allt till rätta men vet inte hur, säger Sigrid Strid-Hellström och tillägger hur fascinerande det är att se vilken förmåga unga människor har att lösa konflikter om de bara visas tilltro. Hon framhåller att enbart medlingsverksamheten självklart inte kan lösa all kriminalitet bland ungdomar, men den ger en del möjlighet att ändra riktning innan det är för sent.

- Båda parter är lättade efteråt. De kan lägga det här bakom sig. Några av de som utfört brott tycker också att de fått upprättelse, inte minst inför föräldrarna. I och med att de ställt upp på medling har de tagit ansvar för sitt handlande.

Fler medlare har rekryterats
I slutet av förra året blev det en explosionsartad utveckling av medlingsverksamheten. Inte mindre än 22 anmälningar kom in i november, ca 75% av dessa gällde misshandel. De ansvariga insåg att fler medlare behövdes. Nu har fem nya lekmannamedlare rekryterats: en speciallärare, en pensionerad åklagare, en diakon och två kvinnor som arbetar med ungdomar inom kommunen. Den gemensamma nämnaren är att det arbetat med människor och att de är vana vid att hantera konflikter.

- Det är inte medlarens uppgift att lösa konflikten men personen ska hela tiden finnas där som ett stöd, förklarar Sigrid Strid-Hellström. Varje medling är unik och det är en process är lära sig hur de olika medlingstillfällena kan se ut.

- Jag har lärt mig att i vissa fall är det extra viktigt att föräldrarna är med. Det gäller till exempel misshandel. Föräldern till den som blivit utsatt har oftast ingen förståelse för den person som gjort ens barn illa och har svårt för att lägga händelsen bakom sig. Nu får båda sidor ge sin version av det som hänt vilket underlättar, fortsätter hon.

Därför har det gått bra
Det finns flera anledningar till att medlingsverksamheten gått bra. En är, som tidigare nämnts, ett grundligt förarbete. Att verksamheten är väl förankrad i samhället är av stor betydelse. Från början har det funnits ett stöd från politiskt håll, polisen är involverad i arbetet och det finns en styrgrupp bestående av närpolisrådet är bland andra politiker och ansvariga tjänsteman ingår. Vidare har en del lärare och rektorer blivit informerade liksom företagare i kommunen. Medlarna ingår i ett nätverk i länet där tanken är att man ska träffas kontinuerligt för utbyte och utbildning.

- För de flesta är medlingens mål en självklarhet och därför har det varit lätt att förankra detta hos de berörda, säger Sigrid Strid-Hellström. BRÅ, Brottsförebyggande rådet, gav 32 kommuner, däribland Sollentuna, ekonomiskt bidrag för att starta medlingsverksamhet som projekt under ett år. Detta skedde på uppdrag av regeringen. I slutet av mars presenterar BRÅ en utvärdering över hur det gått, men oberoende av resultatet så blir medling något som finns kvar inom kommunen.

- Möjligheten till medling ska ingå i den ordinarie verksamheten inom socialtjänstens ungdomsenhet, säger Sigrid Strid-Hellström.

Johan, 15, och Patrik, 16, var med om medling
- Nu kan vi heja på varandra om vi möts. Hade de inte träffats under ordnade former hade Johan säkert burit med sig ilskan över den stulna mopeden under lång tid framöver.

Medlingen gjorde att de kan se varandra i ögonen. Patrik har fått säga förlåt och Johan har fått svar på sina frågor. När de möts igen, första gången efter medlingstillfället, finns det inte några tecken på att gamla oförätter skulle ligga och skava. Snarare utstrålar de en känsla av tyst överenskommelse. Nu vet de vad som hände och varför. De har tagit varandra i hand, gjort upp om ekonomisk gottgörelse och också tagit med i avtalet att inga hot, trakasserier och glåpord ska förekomma dem emellan i framtiden. Kanske har de också fått förståelse för varandras situation, och att ingenting behöver vara som det först verkar.

Mopeden stals ur garage
Förra sommaren sov Johan över hos en kompis. I garaget hade de ställt mopederna.

- Jag köpte min för 4.500 kronor. Varenda spänn hade jag själv tjänat ihop genom att dela ut tidningar, säger Johan som under ett par månaders tid renoverade upp mopeden till toppskick. Tillfället gör tjuven. Det var något fel på garageportens lås och under natten tog sig någon in i det olåsta garaget och stal de två mopederna.   När Johan säger att han "blev rätt upprörd" av stölden förstår man att det nog var kraftigare känslor än så som rörde sig inom honom.

Patrik hade länge drömt om att få äga en moped, men eftersom föräldrarna inte har de ekonomiska förutsättningarna stannade det vid en dröm. Tills den dag då en bekant erbjöd Patrik att köpa Johans stulna för 500 kronor.

Ertappades med stöldgods
- Efter ungefär en vecka fick jag syn Patrik och en kompis till honom. Patrik körde på min moped. Jag ringde till polisen, säger Johan.

- Jag hade lånat den av en kompis och visste att den var stulen, tillägger Patrik som däremot inte kände till att den som köper stöldgods som man vet är stulet själv blir ansvarig. Han berättar att från början trodde han inte att han skulle åka fast, men sen när det hände blev han nervös. De tackade båda ja till medling. Johan för att han ville bearbeta det som hänt och för att komma fram till någon form av gottgörelse, Patrik för att kunna säga förlåt och berätta varför han så gärna ville ha en moped.

Kan se varandra i ögonen
Innan medlingen mötte medlaren ungdomarna var för sig med respektive föräldrapar. Därefter var det dags för medlingen.

- Jag var väldigt nervös innan. Tusen tankar snurrade runt i huvudet, berättar Johan och Patrik instämmer. Under en timmes tid pratade de två med varandra. Föräldrarna lyssnade och medlaren hjälpte till när det behövdes.

- Jag känner en lättnad. Det har hjälpt mig mycket att få säga förlåt, säger Patrik.

- Nu kan jag lägga allt bakom mig. Det som känns allra bäst är att den aggression som jag hade mot Patrik inte finns kvar, säger Johan och tillägger att stöter de på varandra ute någonstans kommer han att hälsa.

- Jag måste säga att jag fått större förtroende för polisen och rättsväsendet efter det här. Tidigare såg jag inte dem som särskilt engagerade, säger Johan vidare.

(Namnen är fingerade)

Medling efter inbrott i militärförråd
- Det handlar om att visa respekt, med en nedlåtande attityd kommer man ingenstans, säger Peter Altervall, vakthavande befäl vid Svea Livgarde i Kungsängen.

I en medling mötte han fyra barn som gjort inbrott i ett av kommunens militärförråd. Det var i höstas som inbrottet ägde rum. Diverse utrustnings stals, dock ej vapen eller ammunition. En observant mamma upptäckte att sonen hade en skyddsmask hemma och hörde av sig till polisen. Polisen började nysta i ärendet och kom fram till att flera unga varit inblandade, bland andra de fyra som sedan var med om medlingen.

Sollentuna kommun kontaktade Svea Livgarde för att höra om man kunde tänka sig att ställa upp på en medling och möta de som gjort inbrottet.

- Vi tyckte att det var en jättebra idé och bestämde att jag skulle vara den som var med, säger Peter Altervall, vakthavande befäl. Han påpekar hur viktigt det är att händelser av den här typen inte går obemärkt förbi - de som begått brottet måste få klart för sig konsekvenserna när, som i det här fallet, en inbrott sker.

Två omgångar
Peter Altervall mötte barnen under en dag, uppdelade i grupper på två. Varje möte tog ungefär en timme. Personal från socialtjänstkontoret var med vid varje medlingstillfälle.

-Så här i efterhand kan jag tycka att det var synd att föräldrarna inte var med. Det hade varit bra, säger han. Före medlingen hade han förberett sig och gått igenom vad han ville säga till barnen.

- Jag berättade vad vi gjorde när vi fick reda på inbrottet och gav en uppskattning på vad allt hade kostat, inklusive polisens arbete. Barnen blev förvånade när de fick höra om kostnaden.

Pojkstreck blev brott
- Militärförrådet ligger avsides och grabbarna berättade att de var ute efter spänning. När de gjorde inbrottet tyckte de inte att det var allvarligt, men efteråt har de fått mer insikt, fortsätter Peter Altervall som anser att medling är bra just för att man kan få de som begått brott att tänka på ett annat sätt.

Han konstaterar att av de fyra barnen var tre mottagliga för det han hade att säga, det fjärde ville inte lyssna.

- Vi pratade även mer allmänt om brott och avslutade varje medling med att ta i hand. Det är bra att träffas mittemot varandra på det här sättet och jag tror att man kan rädda många bort från brottets bana genom medling. Men man måste visa varandra respekt så det blir ett ömsesidigt utbyte. Det ska mer handla om en diskussion, utan en nedlåtande attityd från någon sida, säger han vidare.

Medlingsverksamheten i Sollentuna kommun bedrivs inom Socialtjänsten i samarbete med Polisen, Brottsofferjouren och Åklagarmyndigheten. Gärningsmannen ska vara under 18 år. Även icke straffmyndiga under 15 år kan delta i medling eftersom en av målsättningarna med medling är att barn och ungdomar inte ska återfalla i brott. Medling utgör ett komplement till den traditionella lagföringen.

Under 1999 blev 35 medlingar klara, ytterligare 15 är pågående. Av de barn och ungdomar som varit med om medlingar är det endast en som begått ett nytt brott.

Polisen har initierat 86% av medlingarna och socialtjänstens ungdomsenhet 14%. De brott som de unga begått är , uppräknat efter antal anmälningar, klotter, stöld, misshandel, ofredande, snatteri och inbrott.

Vill du veta mer om medlingsverksamheten kan du kontakta ansvariga inom medlingsverksamheten: Sigrid Strid-Hellström, 579 212 36, Tommy Nordström, 401 54 27

 

Nille Kristiansson

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2000

Utgivning Annonsmanus
Nr 1   tors 24 februari   9 februari
Nr 2   tors 23 mars   8 mars
Nr 3   tors 27 april   12 april
Nr 4   tors 2 juni   17 maj
Nr 5   tors 21 september   6 september
Nr 6   tors 19 oktober   4 oktober
Nr 7   tors 16 november   2 november
Nr 8   tors 14 december   29 november
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna