journalen1.jpg (18794 bytes)Lars G Lindström
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 35 Nr 2 2000.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Fritidsgården Ringen drivs av Edsbergs IF

Den första mars övertog Edsbergs IF driften av fritidsgården Ringen. I Sollentuna är det väldigt ovanligt att föreningar driver fritidsgårdar.

- Det här blir ett spännande komplement till den vanliga fritidsgårdsverksamheten, säger Anki Elkens, fritidsnämndens ordförande. Hon menar att det finns olika traditioner inom organisationer och därmed också varierande idéer beträffande hur man arbetar med barn och ungdomar.

- Det här innebär att utbudet breddas eftersom fritidsgård och idrottsförening kommer att ha ett nära samarbete, fortsätter hon men försäkrar samtidigt att det inte ska ske någon särskild värvning av idrottsintresserade ungdomar till fritidsgården.

- Synsättet när det gäller fritidsgårdens verksamhet kommer även i framtiden att vara detsamma som idag, men det här gör att barnen och ungdomarna följs av vuxna både på fritidsgården och under sportaktiviteter av olika slag, vilket i sin tur skapar trygghet.

Väl förankrad
Utöver Edsbergs IF fanns det några andra föreningar som ville driva Ringen, men valet föll på idrottsföreningen av flera anledningar.

- Edsbergs IF är en välskött förening som är väl förankrad i kommunen, säger Anna-Karin Sundén, chef för fritidsnämndens kansli. Att Edsbergs IF har en väl genomtänkt plan för sin verksamhet bidrog också till att fritidsnämnden beslöt att låta föreningen sköta driften. De sporter som idrottsföreningen koncentrerar sig på är fotboll, tennis, baseball och boule.

- För vår del handlar det om att tidigt få bra kontakt med barn och ungdomar i Edsbergsområdet. De ska få möjlighet att prova på olika sporter för att på så sätt se om de är intresserade, säger Göran Larsson, styrelseledamot i Edsbergs IF.

Lena-Mia Johansson blir ny föreståndare på Ringen. Hon är utbildad fritidsledare och har 10 års erfarenhet av att arbeta med flyktingar och invandrarungdomar.

- Jag ser det här som en spännande utmaning och tror att det kan öppna möjligheter för samarbete. Både fritidsgården och idrottsföreningen jobbar med ungdomar och deras fritid. Vi bedriver olika typer av verksamheter vilket gör att vi kan komplettera varandra, säger hon.

Ny typ av samarbete
Enligt Anki Elkens drivs 25 procent av landets fritidsgårdar av föreningar och hon menar att i Sollentunas fall är det här bara början på en ny typ av samarbete.

- Det här är något som vi bör se som en enorm tillgång, inte minst med tanke på att unga som inte kommit i kontakt med föreningslivet tidigare nu gör det på ett naturligt sätt, säger hon. Även om det enligt henne måste finnas bidragsfinansiering i botten så blir det större föräldramedverkan i framtiden, något som hon anser kommer att skapa mer trygghet för de unga.

Söker fler intresserade
Nästa steg blir att försöka hitta någon lämplig förening som kan ta över driften av Röda Rummet och Ungdomscafét i Tureberg.

- Det måste vara en religiöst och politiskt obunden förening med tydliga mål. Vi tänker inte idka experimentverkstad med ungdomarna bara för sakens skull, säger Anki Elken. Föreningar som är intresserade av att driva fritidsgårdsverksamhet i Tureberg kan höra av sig till Anna-Karin Sundén, chef för fritidsnämndens kansli, tel. 579 216 31.

Nille Kristiansson

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2000

Utgivning Annonsmanus
Nr 1   tors 24 februari   9 februari
Nr 2   tors 23 mars   8 mars
Nr 3   tors 27 april   12 april
Nr 4   tors 2 juni   17 maj
Nr 5   tors 21 september   6 september
Nr 6   tors 19 oktober   4 oktober
Nr 7   tors 16 november   2 november
Nr 8   tors 14 december   29 november
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna