journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 35 Nr 3 2000.
Utges av kommunstyrelsen
i Sollentuna kommun
Webbversion
Chefredaktör Lars G Lindström
tel 08-57921161  lars.g.lindstrom@sollentuna.se
Redaktör Nille Kristiansson
tel 08-57921050  nille.kristiansson@sollentuna.se
-Edsbacka krog -Filmskatt -Konstrondan
-Kontaktperson -Trollholmen -Ungdomskonferens
 

LEDARE
Rätten till sin barndom
"Varje barn ska ha rätt till sin barndom"! Det låter som en självklarhet, men frågan är om vi vuxna lever upp till detta stolta upprop i vårt sätt att agera.

Grunden för barnens ställning i världen är sedan drygt tio år FN:s konvention om barnens rättigheter. Barnkonventionen har givit oss alla en viktig grund att utgå från. Förutsättningen är att främst myndigheter i alla länder alltid ska utgå från barnens bästa.

Läs mer här!Läs mer här

"Nya" Sollentuna affärscentrum börjar ta form
Omkring 400 nya lägenheter byggs i anslutning till centrum, Sollentunavägen flyttas och blir en grön allégata och det sker en utökning av butiksytorna. Det är några av de förändringar som planeras för det framtida Sollentuna centrum.

Läs mer här!Läs mer här

Detaljplanen för Margreteborg antogs - för andra gången
Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april var avklarat på rekordfart, 45 minuter tog det att behandla ärendena. Under den tiden hann ledamöterna anta detaljplanen för Margreteborg i Helenelund för andra gången.

 Läs mer här!Läs mer här

Kampanj om farligt avfall
Under året pågår en landsomfattande informations- och insamlingskampanj om farligt avfall.

- Det finns mycket kemikalier i hemmen och vi vill göra folk uppmärksamma på hur dessa tas omhand på bästa sätt, säger Per Thelander, samhällsbyggnadsnämndens kansli.

Läs mer här!Läs mer här

Måltidsverksamheten tillbaka i kommunal regi
Under tre års tid har Invita Service AB haft hand om måltidsverksamheten i kommunen, men från och med den första juli blir det återigen kommunen som tar hand om driften.

Läs mer här!Läs mer här

Kerstin har vigt par borgerligt sedan 1974
Under årens lopp har Kerstin vigt ca 400 par.

- Det är ett väldigt trevligt uppdrag där jag får träffa människor i en positiv situation, säger hon. I 26 år, sedan 1974, har Kerstin Myrehed vigt par borgerligt i Sollentuna. Hon har därmed varit med sedan kommunen först började arrangera borgerliga vigslar.

Läs mer här!Läs mer här

Kommunarkivet behöver allmänhetens hjälp
Har du gått i Helenelundsskolan på 1940-talet?
Då vill kommunarkivet gärna ha kontakt med dig. I kommunarkivet finns ett trettiotal klassfotografier från Helenlundsskolan som av elevernas klädsel och frisyrer att döma troligen är tagna på 1940-talet.

Läs mer här!Läs mer här

Dans förenar i antidrogprojekt
Dansa och ha kul utan droger! Så löd budskapet som DansInspiratörerna ville förmedla till kommunens samtliga elever i årskurs 9. Efter ett träningspass var det dags för eleverna att visa sina nyförvärvade kunskaper på Galaxen där kända svenska dansband spelade under två kvällar.

Läs mer här!Läs mer här

Uppgifter om miljön samlas i miljöredovisningen
Sollentuna kommuns första mer kompletta miljöredovisning har sett dagens ljus. Varje år ska information som rör miljön samlas i den och ge en tydlig överblick över situationen och dess förändringar.

Läs mer här!Läs mer här

Hejrat Sholepak har avlidit
Hejrat Sholepak, ledamot i Sollentuna kommunfullmäktige, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Han hedrades med en tyst minut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april.

Läs mer här!Läs mer här