journalen1.jpg (18794 bytes)larsg.jpg (9471 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 35 Nr 6 2000.
Utges av kommunstyrelsen
i Sollentuna kommun
Webbversion
Chefredaktör Lars G Lindström
tel 08-57921161  lars.g.lindstrom@sollentuna.se
Redaktör Nille Kristiansson
tel 08-57921050  nille.kristiansson@sollentuna.se
Redaktören Infostrateg SollentunaJournalen
 

LEDARE
Förnyelsen och förbättringen av Sollentuna går vidare!
Nu befinner vi oss strax efter halvtid i mandatperioden, drygt två av de fyra åren har passerat. När jag skriver detta har knappt två månader gått sedan jag blev kommunstyrelsens ordförande. Men jag har varit aktiv i kommunalpolitiken i Sollentuna på andra uppdrag under flera år vilket gör att jag omgående kan ta vid där min företrädare Christina Naess lämnade.

Läs mer här!Läs mer här

Dialogen med invånarna ska utredas av kommunstyrelsen
En lång debatt utspann sig vid fullmäktiges septembersammanträde om protokollen från kommunfullmäktige och kommunstyrelsens sammanträden kan vara tillgängliga på kommunens hemsida. Det vill i alla fall Christina Högmark Bergman (s) som motionerat i frågan. Så är det nämligen inte i dag.

Läs mer här!Läs mer här

Även Thore Flygel lämnar presidiet
Vid fullmäktiges sammanträde den 18 september avtackades ordförande Per Naess och tillika 1:e vice ordföranden Thore Flygel av fullmäktiges ålderspresident Inger Flodin. Båda lämnar under pågående mandatperiod sina uppdrag, Per Naess på grund av andra uppdrag som gör att han får svårt att alltid närvara vid sammanträdena, och Thore Flygel på grund av att han flyttar från Sollentuna till Vallentuna.

 Läs mer här!Läs mer här

ville.pg.jpg (3268 bytes) Stridbare "Vilde Ville" värnar om Stallbacken

- Vi har aldrig varit motståndare till Edsvik Konst och Kultur (EKK). Vårt syfte har hela tiden varit att verksamheten där skall lyckas, säger Wilhelm von Essen, 72 år, mångårig och stridbar ordförande i Stallbackens vänner. Men nu efter flera års verksamhet är det uppenbart att utställningsverksamheten vid EKK inte kan överleva utan massiva bidrag utifrån, främst då från skattebetalarna.

Läs mer här!Läs mer här

Mörkertal i gatuvåldet måste fångas in
"Det är orimligt om allmänheten inte anmäler grova våldsbrott, därför att de inte längre tror på att samhället kan skydda dem. Och det är lika allvarligt om det gäller misshandlade kvinnor, interna ligauppgörelser eller ungdomar som blir utsatta för det grova gatuvåldet", skriver Lennart Gabrielsson i brev till Polisstyrelsen i Stockholm.

Läs mer här!Läs mer här

torbjorn.jpg (2332 bytes) Träffa Torbjörn

- För mig är det viktigt med en öppen dialog med kommuninvånarna. Jag är intresserad av vad medborgarna tycker om den kommunala verksamheten, vad som är bra och vad som kan göras bättre. Det säger Torbjörn Rosdahl (m) som sedan den 1 september är kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna kommun.

Läs mer här!Läs mer här

Ebbagårdshöjden får 12 nya villor och Ebbagården rustas
Högt upp på Brunkebergsåsen ska byggas 12 friliggande enfamiljshus, som får en formidabel utsikt över Edsviken och Sollentuna i övrigt. Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som man kan ha synpunkter på fram t o m den 16 oktober.

Läs mer här!Läs mer här

Teater med trädockor tog med barnen till skogen
De minsta barnen fick följa med på en rolig tur till skogsbrynet när Staffan Björklunds Teater kom till kommunen.Häst, hare, igelkottar och fåglar - samtliga fantasifullt skapade av trä - var skådespelarna som visade 2-5-åringarna vad som kan hända en alldeles vanlig dag i skogsbrynet.

Läs mer här!Läs mer här

Sollentuna trädgårdsgille växer
Den ideella föreningen Sollentuna Trädgårdsgille har under det dryga år som den funnits vuxit till 156 medlemmar - och fler intresserade välkomnas.

Läs mer här!Läs mer här

Inspireras av svenska smaker
-bli vän med din kokbok
Låt Dig inspireras, välj det du vill laga och gör sen som du vill!

Ungefär så ser Christer Lingström, tvåstjärnig kock på Edsbacka Krog, på kokbokens roll i matlagningen. I dagarna ger han ut en ny kokbok »Svenska Smaker« tillsammans med journalisten och kåsören Ingemar Unge.

Läs mer här!Läs mer h

musik.jpg (2057 bytes)

Sång och musik
står alltid på schemat hos Sollentuna Musikklasser
- Det här är en utåtriktad verksamhet. Vi vill synas och det är viktigt att barnen får visa upp sina kunskaper, något som stärker självförtroendet, säger Ingela Hansson som är rektor vid den nya skolan Sollentuna Musikklasser.

Läs mer här!Läs mer här

Öppet hus i kommunarkivet
Lördagen den 11 november 2000
Arkivens Dag arrangeras i år för tredje året i rad. Tanken är att alla Sveriges arkiv gemensamt håller öppet en och samma dag. Syftet är att göra arkiven mer synliga. Också Sollentuna kommunarkiv kommer att hålla öppet den här dagen. Det är alltså ett gyllene tillfälle för alla som är intresserade av Sollentunas historia men som kanske har svårt att komma på ordinarie kontorstid.

Läs mer här!Läs mer här

Huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning har fått större och ljusare lokaler
De barn och ungdomar som besöker huvudbiblioteket kan glädja sig åt att lokalerna har fått sig en ordentlig skjuts. Förutom att ytan är större och ljusare har det också blivit lättare att hitta bland den litteratur som finns.

Läs mer här!Läs mer här

300-årig lindallé ansas och vårdas

Efter cirka 300 års livfullt växande gallras nu den gamla lindallén i Edsbergsparken, samtidigt som en del sjuka almar i parken också tas bort. Sollentuna Gator och Park har anlitat två erkänt duktiga arborister, Per Bergwall, 31, och Marc Simper-Allen, 28. De sköter det äventyrliga arbetet med att klättra omkring i trädtopparna och såga ner sånt som ska bort.

Läs mer här!Läs mer här

är