journalen1.jpg (18794 bytes)Peter Holstad, chefredaktör
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 36 Nr 2 2001.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se
Fakta om Lisbeth Boalt Fakta om Marita Andersson

Åtta förskolor vill knoppa av

Ja till avknoppning säger majoriteten av personalen på åtta av kommunens 21 förskolor.
Verksamhetscheferna för förskola/skola, Lisbeth Boalt och Marita Andersson, har varit ute på förskolorna i februari och informerat personalen om avknoppningen som Sollentunajournalen skrev om i förra numret.

I en omröstning valde tre förskolor att stanna kvar inom kommunen och tio förskolechefer ville inte delta i någon omröstning alls. Nu vill verksamhetscheferna och förskolecheferna vid de åtta förskolorna som var positiva till avknoppning starta ett gemensamt bolag som ska driva verksamheten på de åtta förskolorna. Om avknoppningen kommer till stånd skulle företaget få en årlig omsättning på cirka 50 miljoner kronor.

Idag har förskolorna i stockholmsområdet svårt att rekrytera förskollärare och därför behöver ett företag i den här branschen arbeta för en bra personalpolitik. Verksamhetscheferna Marita Andersson och Lisbeth Boalt pekar på flera sätt att skapa en bra arbetsmiljö för att vara attraktiva som arbetsgivare.

– Vi vill att personalen ska ha stort inflytande och känna sig delaktiga i verksamheten. Därför kommer vi att tillsammans med personalen arbeta fram hur verksamheten ska bedrivas på de olika förskolorna, säger Lisbeth Boalt.

Marita Andersson menar att varje förskola ska kunna ha sin egen profil och att förskoleföretaget därmed får en större mångfald.

– I vårt förslag kommer personalen att ha närmare till sin verksamhetsledning och beslut än vad som är fallet idag och vi kommer gemensamt titta på vilka värderingar som ska vara vägledande. Möjligheten att skapa en stabil verksamhet utan omorganisationer är större i ett företag än i en kommun. Ett företag fokuserar mer på verksamheten än på politiska ställningstaganden, säger Marita.

När det gäller företagande och marknadsföring är det lite sämre med erfarenheten hos verksamhetscheferna.

– Företaget kommer att köpa in de tjänster som behövs. Däremot är vi mycket kunniga om förskoleverksamhet generellt och om förskolemarknaden här i Sollentuna, menar Marita Andersson och Lisbeth Boalt.

Lite information
Åsa Gustafsson är förälder och sitter i föräldrarådet på Skogsdungens förskola i Viby där majoriteten av personalen är positiva till en avknoppning. Hon menar att frågan är mycket svår.

– Vårt dagis fungerar oerhört bra och är den enda kommunala förskolan i Viby gård och det är med blandade känslor vi diskuterar detta i föräldrarådet. Det är inte bra att våra skattepengar går till verksamhet där vi inte har någon insyn, i privata förskolor gäller ju inte offentlighetsprincipen.

Men jag förstår personalen om de vill privatisera. Man skulle få större eget inflytande och inte vara utsatt för alla dessa nyckfulla besparingskrav, säger Åsa Gustafsson.

Förskolecheferna har informerat föräldraråden och förutom en del tidningsartiklar är ett litet pressmeddelande den enda information Sollentunas föräldrar fått ta del av i frågan och Åsa efterlyser mer information från de inblandade och från kommunen.

– Det behövs adekvat information fort så inte ryktesspridning blir enda informationskällan, säger Åsa.

– Mer information kommer i mars, både i skriftlig form och på föräldramöten, säger Marita Andersson.

Rektorer kritiska
Frän kritik har riktats mot kommunen för hur arbetet med avknoppningen går till. 16 rektorer i kommunen tycker att det är anmärkningsvärt att verksamhetscheferna fritt kan använda och ha tillgång till samtliga resultatenheters uppgifter om ekonomi, personal och verksamhetsplaner, vara lönesättande chefer och samtidigt för egen del jobba med privatiseringen av delar i sitt eget ansvarsområde.

Rektorerna vill att verksamhetscheferna lämnar sina nuvarande arbetsuppgifter och att kommunen tar fram en tydlig policy för vilka regler som ska gälla.

Barn och ungdomsnämndens ordförande Douglas Lithborn (m) menar att alla avknoppningsprojekt görs på arbetstid, mer eller mindre.

– Avknoppningen sker med vårt goda minne och jag ser positivt på förskole- och verksamhetscheferna som vågar ta steget att starta ett nytt företag, säger Douglas Lithborn.

Kommunfullmäktige beslutar troligtvis den 19 mars om en eventuell avknoppning.

Peter Holstad

Fakta: Marita Andersson

Ålder: 46 år
Antal egna barn: 1
Utbildning: Förskollärare samt 60p pedagogik och ledarskap vid universiteten i Stockholm och Uppsala
Arbeten: 24 års erfarenhet av kommunal verksamheten varav 22 år som chef på olika befattningar. Förskollärare/förskolechef i Upplands Väsby kommun samt chef för barn och ungdom/fritid och kultur och måltidsleverantörer i Uppsala kommun. Verksamhetschef för förskola/skola i Sollentuna kommun sedan april 2000.


Fakta: Lisbeth Boalt

Ålder: 49 år
Antal egna barn: 3
Utbildning: socionom samt olika ledarskapsutbildningar
Arbeten: chef inom socialtjänsten i Danderyds kommun. Chef inom Sollentunakommun sedan 1989 bland annat med ansvar för utförarverksamheten för barn och ungdomar. Verksamhetschef för förskola/skola i Sollentuna kommun sedan 1998.

 

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2001

Utgivning
Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2001 kontakta BraMedia Förlag AB,
tel 08- 722 80 91, fax 08- 910907
Nr 1 v 8 Torsdag 22 feb Onsdag 7 feb
Nr 2 v 12 Torsdag 22 mars Onsdag 28 feb
Nr 3 v 17 Torsdag 26 april Onsdag 4 april
Nr 4 v 22 Torsdag 31 maj Onsdag 9 maj
Nr 5 v 37 Torsdag 13 sep Onsdag 23 aug
Nr 6 v 42 Torsdag 18 okt Onsdag 26 sep
Nr 7 v 46 Torsdag 15 nov Onsdag 24 okt
Nr 8 v 50 Torsdag 13 dec Onsdag 21 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna