journalen1.jpg (18794 bytes)Peter Holstad
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 36 Nr 2 2001.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Betyg på mellanstadiet

Elever i Sollentunas skolor bör få betyg från fjärde klass, helst redan till höstterminen i år. Det menar Sollentunapartiet i en motion till kommunfullmäktige. Betygen bör ha en graderad skala och kombineras med skriftliga omdömen.

Vitsen är bland annat att eleverna ska blir bättre rustade för vidare studier i högstadiet, att studieresultaten ska förbättras och att eleverna ska bli mer koncentrerade, menar Sollentunapartiet, som inte är helt avvisande till att införa betyg redan i lågstadiet.

Normalt får elever i svenska grundskolor betyg för första gången i årskurs 8. I Nacka kommun delas skriftliga omdömen ut till eleverna redan från och med första klass. Även Täby och Stockholm har beslutat införa skriftliga omdömen till yngre elever.

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2001

Utgivning
Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2001 kontakta BraMedia Förlag AB,
tel 08- 722 80 91, fax 08- 910907
Nr 1 v 8 Torsdag 22 feb Onsdag 7 feb
Nr 2 v 12 Torsdag 22 mars Onsdag 28 feb
Nr 3 v 17 Torsdag 26 april Onsdag 4 april
Nr 4 v 22 Torsdag 31 maj Onsdag 9 maj
Nr 5 v 37 Torsdag 13 sep Onsdag 23 aug
Nr 6 v 42 Torsdag 18 okt Onsdag 26 sep
Nr 7 v 46 Torsdag 15 nov Onsdag 24 okt
Nr 8 v 50 Torsdag 13 dec Onsdag 21 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna