journalen1.jpg (18794 bytes)Peter Holstad
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 36 Nr 2 2001.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Edsvikens förskola rivs och byggs på nytt

Edsvikens förskola Mullevägen i Helenelund kan komma att rivas och nya lokaler byggas på samma ställe. Alternativet är en omfattande renovering. Mögelangrepp på bottenplattan är orsaken. Förskolan, som byggdes 1979, har inte tidigare haft mögelproblem.

– Så sent som för ett par år sedan fick en mögelhund sniffa runt i lokalerna utan att upptäcka mögelsporer. Någon ökad sjuklighet bland barn och personal har inte förekommit, berättar förskolechefen Eva-Britt Kristiansson.

Förra hösten var det aktuellt att installera ett nytt ventilationssystem. Då lät fastighetsbolaget en firma undersöka fukt- och mögelförekomst. Man kunde konstatera förhöjda fukthalter och mögel på husets betongplatta. Det var mögellukt under golvet i alla fem avdelningarna. Något måste alltså göras.

Det har visat sig att en genomgripande renovering med nytt tak, som behövs för ventilationen, blir mycket. Bara ytterväggarna skulle kunna behållas. En renovering kostar 10-11 miljoner kronor och en nybyggnad runt 16,5 miljoner.

Kommunstyrelsen ska ta beslut före sommaren. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ta fram underlag och begära in anbud. Vad kommunstyrelsen än bestämmer sig för måste verksamheten flytta över till provisoriska paviljonger.

Personalen hoppas att det blir en helt ny förskola. Ett stort allaktivitetsrum i centrum som alla avdelningar gränsar till önskar man sig bland annat. En arkitekt håller på att ta fram ritningar. Stor hänsyn tas till personalens önskemål.

Lasse Schulze

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2001

Utgivning
Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2001 kontakta BraMedia Förlag AB,
tel 08- 722 80 91, fax 08- 910907
Nr 1 v 8 Torsdag 22 feb Onsdag 7 feb
Nr 2 v 12 Torsdag 22 mars Onsdag 28 feb
Nr 3 v 17 Torsdag 26 april Onsdag 4 april
Nr 4 v 22 Torsdag 31 maj Onsdag 9 maj
Nr 5 v 37 Torsdag 13 sep Onsdag 23 aug
Nr 6 v 42 Torsdag 18 okt Onsdag 26 sep
Nr 7 v 46 Torsdag 15 nov Onsdag 24 okt
Nr 8 v 50 Torsdag 13 dec Onsdag 21 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna