journalen1.jpg (18794 bytes)Peter Holstad
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 36 Nr 2 2001.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Kompromiss räddade majoriteten

Vid kommunfullmäktige den 19 februari enades majoriteten om att Sollentunahem köper kommunens andra fastighetsbolag, Sollentuna Fastighets AB, men avstår från att köpa nya fastigheter av bygg- och fastighetsföretaget JM.

Fyra av majoritetens fem partier, moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centern kom överens om följande:

Kompromissen räddade majoriteten och Torbjörn Rosdahl (m) sitter kvar som kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrunden var att (m) och (fp) ville att kommunen skulle sälja Sollentuna Fastighets AB till en extern köpare. (kd), (sp) och (c) ville istället behålla Sollentuna Fastighets AB och att Sollentunahem skulle köpa affärsfastigheter av JM.

Folkpartiet höll sig utanför uppgörelsen och röstade enligt det ursprungliga förslaget att sälja ut Sollentuna Fastighets AB till en extern köpare.

– Man måste både ge och ta. Nu får väljarna möjlighet att i nästa val avgöra fastighetsbolagens framtid, sa Anki Elken (c).

Roland Grip (s) menade att kommunen missade en bra affär.
– Vi (oppositionen) har suttit på åskådarplats. Tidigare år har det rått total enighet om det synnerligen välskötta Sollentunahem och det är synd att vi inte köper JM:s fastigheter, Sollentuna riskerar att få sämre rating på den öppna marknaden. Det tillhör en kommuns kärnverksamhet att bygga och äga hyresfastigheter.

Torbjörn Rosdahl (m) tyckte att det fanns risk för en dålig affär.
– Vi vill inte att Sollentunahem ska köpa affärsfastigheter. Särskilt inte på toppen av den högkonjunktur som råder, då priserna är som högst.

Full enighet rådde däremot när fullmäktige beslutade om mål för äldreomsorgen. Beslutet innebär i korthet att äldre ska:

Mer om målen för äldreomsorgen finns att läsa på annan plats i tidningen.

 

Var beredd att avgå
Sollentunajournalen bad kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl svara på några frågor

Innebär uppgörelsen att Sollentunahem inte får sälja några hus till eventuella nybildade bostadsrättsföreningar?

- Nej, vill någon bilda en bostadsrättsförening ska det prövas i vanlig ordning.

I överenskommelsen skrev vi : " Sollentunahem förändrar inte sitt fastighetsbestånd under återstoden av mandatperioden. Inga nya större försäljningar eller inköp ska ske, SFAB undantas"

Var du beredd att avgå om inte uppgörelsen kommit till stånd?

- Ja, inte sjutton klamrar jag mig fast vid makten när den hjärtefråga vi gått till val på höll på att kantra 180 grader! Troligen hade vi dock inte behövt lämna våra ordförandeposter eftersom vi hade försökt med "hoppande majoritet" under återstoden av mandatperioden.

Peter Holstad

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2001

Utgivning
Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2001 kontakta BraMedia Förlag AB,
tel 08- 722 80 91, fax 08- 910907
Nr 1 v 8 Torsdag 22 feb Onsdag 7 feb
Nr 2 v 12 Torsdag 22 mars Onsdag 28 feb
Nr 3 v 17 Torsdag 3 maj Onsdag 4 april
Nr 4 v 22 Torsdag 7 juni Onsdag 17 maj
Nr 5 v 37 Torsdag 13 sep Onsdag 23 aug
Nr 6 v 42 Torsdag 18 okt Onsdag 26 sep
Nr 7 v 46 Torsdag 15 nov Onsdag 24 okt
Nr 8 v 50 Torsdag 13 dec Onsdag 21 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna