journalen1.jpg (18794 bytes)Peter Holstad
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 36 Nr 2 2001.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Jämställdhet med Ask och Embla

Brandmän och äldreomsorgspersonal ska tillsammans diskutera manligt och kvinnligt på arbetsplatsen i ett unikt jämställdhetsprojekt i Sollentuna kommun. Projektet Ask och Embla ska försöka skapa förståelse för hur män och kvinnor samarbetar och hur olika ledarstilar kan påverka resultatet. En grupp med representanter från Brandkåren Attunda, där de flesta anställda är män, och från servicehuset Tors Backe, där de flesta är kvinnor, ska tillsammans diskutera frågorna och lära sig mer om varandras arbetsplatser. Arbetet ska sedan ligga till grund för ett diskussionsmaterial för alla anställda i kommunen.

Ask och Embla pågår under 2001 och projektet har fått 470 000 kronor av Stiftelsen Trygghetsfonden för kommuner och landsting.

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2001

Utgivning
Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2001 kontakta BraMedia Förlag AB,
tel 08- 722 80 91, fax 08- 910907
Nr 1 v 8 Torsdag 22 feb Onsdag 7 feb
Nr 2 v 12 Torsdag 22 mars Onsdag 28 feb
Nr 3 v 17 Torsdag 26 april Onsdag 4 april
Nr 4 v 22 Torsdag 31 maj Onsdag 9 maj
Nr 5 v 37 Torsdag 13 sep Onsdag 23 aug
Nr 6 v 42 Torsdag 18 okt Onsdag 26 sep
Nr 7 v 46 Torsdag 15 nov Onsdag 24 okt
Nr 8 v 50 Torsdag 13 dec Onsdag 21 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna