journalen1.jpg (18794 bytes)Peter Holstad
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 36 Nr 2 2001.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Redaktören

Politikerporträttet - Edith Nocetti

Klotterprojektet fortsätter

 

LEDARE
Bra kollektivtrafik och vägar betyder mer för fritiden än en arbetstidförkortning
Åtgärder – i form av resurser för utbyggnad av kollektivtrafik och vägar - som förkortar restiderna för storstadsregionernas invånare skulle innebära betydligt mer och ge en jämnare fördelning av fritiden än den planerade/eftersträvade arbetstidsförkortningen för hela länets befolkning.

För några månader sedan skrev jag om behovet av kollektivtrafikfiler på Danderydsvägen och Rotsundaleden. Gensvaret har varit stort. En hel del samtal har bekräftat det vi vet, nämligen nämligen att 40 minuters köande från Rösjön till Häggviksrondellen i högtrafik inte är acceptabelt vare sig för miljön eller resenärerna.

Läs mer här!Läs mer här

Kompromiss räddade majoriteten
Vid kommunfullmäktige den 19 februari enades majoriteten om att Sollentunahem köper kommunens andra fastighetsbolag, Sollentuna Fastighets AB, men avstår från att köpa nya fastigheter av bygg- och fastighetsföretaget JM.

Läs mer här!Läs mer här

Var med där besluten tas
Kommunfullmäktige och olika nämnder har öppna möten dit allmänheten är välkommen

Läs mer här!Läs mer här

Betyg på mellanstadiet
Elever i Sollentunas skolor bör få betyg från fjärde klass, helst redan till höstterminen i år. Det menar Sollentunapartiet i en motion till kommunfullmäktige.

Läs mer här!Läs mer här

25-årsjubilarer festade på Edsbergs slott
Det var stor fest på Edsbergs slott när Sollentuna kommun delade ut guldklockor och tackade för lång och trogen tjänst till dem som arbetat eller varit förtroendevalda 25 år i kommunen.

 Läs mer här!Läs mer här

Sollentunas matavfall komposteras i Huddinge
Samhällsbyggnadsnämnden har tecknat avtal med SRV återvinning AB, som ska sköta komposteringen av bioavfallet från hushållen i Sollentuna. Avtalet gäller från den 1 juni, samtidigt som kommunen också byter entreprenör för sophämtningen.

 Läs mer här!Läs mer här

Nya rutiner för sophanteringen
Den 1 juni får Sollentunaborna en ny entreprenör för sophämtningen. Sita Sverige AB (sammanslagning av Sellbergs och miljöservice) övertar då ansvaret efter Ragnsells

Läs mer här!Läs mer här

Inte ett nickel i Sollentuna
Sollentuna kommun ska nickelinventeras. Invånarna ska slippa drabbas av nickelallergi och redan drabbade ska slippa bli sämre. Bakgrunden är en ny lag som träder i kraft den första juli.

Läs mer här!Läs mer här

Åtta förskolor  knoppar av
Ja till avknoppning säger majoriteten av personalen på åtta av kommunens 21 förskolor.
Verksamhetscheferna för förskola/skola, Lisbeth Boalt och Marita Andersson, har varit ute på förskolorna i februari och informerat personalen om avknoppningen som Sollentunajournalen skrev om i förra numret.

Läs mer här!Läs mer här

Edsvikens förskola rivs och byggs på nytt
Edsvikens förskola Mullevägen i Helenelund kan komma att rivas och nya lokaler byggas på samma ställe. Alternativet är en omfattande renovering. Mögelangrepp på bottenplattan är orsaken. Förskolan, som byggdes 1979, har inte tidigare haft mögelproblem.

Läs mer här!Läs mer här

Beslut om maxtaxa i maj
I vår fattas beslut om Sollentuna ska införa maxtaxa i barnomsorgen eller inte. Alla invånare har haft chansen att tycka till på så kallade hearings. Dessa möten följs nu upp med en enkät till barnfamiljerna.
– Det är stor sannolikhet för att maxtaxan införs, säger Douglas Lithborn (m) ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

 Läs mer här!Läs mer här

Nytorps gästhem hjälper anhörigvårdare
De som vårdar en anhörig i hemmet har ofta en mycket tungt arbetsbörda.
Nytorps Gästhem och projektet – Anhörig 300 – hjälper både den funktionshindrade och dennes anhörigvårdare.

 Läs mer här!Läs mer här

Ny omsorgsgaranti i äldreomsorgen
Sollentuna kommun inför en omsorgsgaranti för att ytterligare höja kvaliteten i äldreomsorgen.
– Äldre ska mötas med respekt. Från kommunens sida garanterar vi bland annat att den som tar del av vård- och omsorgsnämndens insatser alltid ska få information om de stödinsatser som erbjuds och vilka möjligheter det finns att påverka utformningen av dem, säger Benkt Kullgard, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Läs mer här!Läs mer här

Curre Söderberg utnämnd till århundradets turebergare
Curre Söderberg utsågs till århundrades turebergare före andra kända turebergare som orienteraren Malte Larsson, högaktuella höjdhopparen Kajsa Bergqvist och skidlegenden Helmer Karlsson när Turebergs idrottsförening höll sitt 81:a årsmöte.

Läs mer här!Läs mer här

Underverk krävs av Helenelunds IK
Helenelunds möjligheter att ta den kvarvarande kvalplatsen till allsvenska elitserien i bandy har minskat avsevärt efter förluster först hemma mot Sirius med 4-5 och därpå mot Selånger med 2-8.

Läs mer här!Läs mer här

Trädkonsert i Amorinasalen
En musikalisk hyllning till träd hölls när operasångerskan Hanne Kirkerud och pianisten Lennart Wallin hade lunchkonsert i Amorinasalen den 1 mars.

Läs mer här!Läs mer här

Dags för konstronda
I april är det dags för konstrondan i Sollentuna igen.

Läs mer här!Läs mer här

Jämställdhet med Ask och Embla
Brandmän och äldreomsorgspersonal ska tillsammans diskutera manligt och kvinnligt på arbetsplatsen i ett unikt jämställdhetsprojekt i Sollentuna kommun.

Läs mer här!Läs mer här

Farsor och morsor delade ut pris
Farsor och morsor på stan delade ut pris till det politiska parti som haft flest funktionärer i samband med Stoppa-langningenkampanjen vid skolavslutningen i våras.

Läs mer här!Läs mer här


Markku Huovila  ritar om Sollentunas kommunvapen.
Serie Huovila nr 2.GIF (9487 bytes)

Läs fler nummer av Sollentunajournalen