journalen1.jpg (18794 bytes)Peter Holstad
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 36 Nr 2 2001.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Sollentunas avfall komposteras i Huddinge

Samhällsbyggnadsnämnden har tecknat avtal med SRV återvinning AB, som ska sköta komposteringen av bioavfallet från hushållen i Sollentuna. Avtalet gäller från den 1 juni, samtidigt som kommunen också byter entreprenör för sophämtningen.

Sollentuna Journalen hälsade på hos SRV återvinningsanläggning i Sofielund, Huddinge. Där ska matrester, hushållspapper, gamla krukväxter och annat biologiskt nedbrytbart avfall från Sollentunas bostäder omvandlas till ett nyttigt jordförbättringsmedel.

SRV har redan en etablerad verksamhet för att kompostera bioavfall från hushåll, restauranger, storkök och livsmedelsbutiker. Nu bygger man ut kapaciteten från ca 5 000 ton om året till 15 000 ton om året. Dessutom bygger man ut kapaciteten för kompostering av material från kommunernas parker och gräsmattor. Samtidigt söker SRV återvinninguppdrag från andra kommuner än ägarkommunerna Salem, Botkyrka, och Nynäshamn.

Olika metoder
– Sollentuna är den första kommunen utanför ägarkommunerna som vi har tecknat avtal med om kompostering, säger Sofielundsverkets driftchef Elisabeth Svensson. Det är jätteroligt.

Bortsett från försök redan på 70-talet har anläggningen i Sofielund komposterat bioavfall sedan början av 90-talet. Det finns olika metoder att kompostera. I Sofielund använder man strängkompostering. Bioavfallet sprids ut i långa strängar på en betongplatta ute i det fria.

De papperspåsar som komposten har lagts i sorteras inte bort, utan ligger med i processen. Sollentunaborna kommer dock att få påsar av majsstärkelse. Plastpåsar får inte slängas i de bruna kärlen.

En så kallad strängvändare kör igenom strängarna cirka en gång i veckan för att syresätta komposten. Man håller koll på pH-värden, fukt och temperatur. Om det behövs vattnas komposten.

Som varmast är det 70 grader inne i komposten, säger Bengt Eriksson, ansvarig för komposteringen. Då dör eventuellt farliga bakterier. Efterhand sjunker temperaturen. Hur lång tid komposteringen tar beror bland annat på temperaturförhållanden. På vintern tar det naturligtvis längre tid. I bästa fall går det på tre månader. När komposten är färdig har den sjunkit ihop till halva volymen.

Lång process
Efter komposteringen siktas komposten i en trumsikt. Där rensas plastrester, pinnar och andra grövre bitar bort. Nedbrytbara bitar komposteras en gång till. Efter den egentliga komposteringen ska materialet eftermogna i tre månader.

Det färdiga materialet ser ut som jord men är ett gödningsmedel som måste blandas med till exempel sand, torv och kalk för att bli jord anpassad för olika ändamål. Detta sker dock inte i Sofielundsanläggningen. SRV återvinning säljer komposten till ett annat företag som blandar ut den till jord.

Det är självklart viktigt att hålla kompostavfallet fritt från plast och metall. Ett avfall som kan trassla in sig i maskinerna är laxskinn, berättar Elisabeth Svensson.

Duktiga hushåll
Får man tömma sin askkopp bland bioavfallet?
– Nej, askan innehåller oönskade föroreningar och filtren i cigaretterna bryts inte ned, säger Elisabeth.

På det hela taget är folk bra på att sortera organiskt avfall och på anläggningen har man inte några större problem med icke nedbrytbart skräp i komposten från hushållen.

Lasse Schulze

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2001

Utgivning
Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2001 kontakta BraMedia Förlag AB,
tel 08- 722 80 91, fax 08- 910907
Nr 1 v 8 Torsdag 22 feb Onsdag 7 feb
Nr 2 v 12 Torsdag 22 mars Onsdag 28 feb
Nr 3 v 17 Torsdag 26 april Onsdag 4 april
Nr 4 v 22 Torsdag 31 maj Onsdag 9 maj
Nr 5 v 37 Torsdag 13 sep Onsdag 23 aug
Nr 6 v 42 Torsdag 18 okt Onsdag 26 sep
Nr 7 v 46 Torsdag 15 nov Onsdag 24 okt
Nr 8 v 50 Torsdag 13 dec Onsdag 21 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna