journalen1.jpg (18794 bytes)Peter Holstad
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 36 Nr 2 2001.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Inte ett nickel i Sollentuna

Sollentuna kommun ska nickelinventeras. Invånarna ska slippa drabbas av nickelallergi och redan drabbade ska slippa bli sämre. Bakgrunden är en ny lag som träder i kraft den första juli.

Miljö- och hälsoskyddskontoret i Sollentuna drar igång en ny kampanj under våren. Mellan 30 och 40 olika företag som säljer produkter som kommer i kontakt med huden och som kan innehålla nickel ska undersökas. Dessutom ska alla skolelever informeras om hur man undviker nickelallergi.

Syftet med kampanjen är att informera allmänhet och företagare om den nya lag som träder ikraft den första juli i år. Lagen grundar sig på EU:s nickeldirektiv och ska förhindra att fler personer blir allergiska och underlätta för dem som redan är det. I lagen sägs att stift och ringar som används för håltagning och piercing inte får innehålla för mycket nickel och produkter som man använder nära huden, till exempel klockor, byxknappar eller glasögonbågar inte får avge för mycket av ämnet.

– Vi kommer att gå ut till exempelvis urmakare, optiker och klädbutiker för att testa produkterna och lämna information om den nya lagen, säger Håkan Lundgren på Miljö- och hälsoskyddskontoret.

Satsning på skolor

Kemilärarna och skolsköterskorna i Sollentunas skolor kommer att få ett brev från Miljö- och hälsoskyddskontoret, där de uppmanas att informera eleverna om hur de kan undvika nickelallergi.

– Vi hoppas också att skolorna ska använda sig av ett enkelt test från Apoteket så att eleverna själva kan testa om deras byxknappar, klockor, glasögon och annat avger nickel, säger Håkan Lundgren.

Nickel är idag den vanligaste orsaken till kontaktallergi. Cirka 15 procent av de svenska kvinnorna och mellan två och tre procent av de svenska männen lider av detta. Allergin kan bland annat leda till kroniska handeksem som ibland blir så svåra att den drabbade måste sjukskrivas eller byta arbete.

Resultatet av Sollentuna kommuns nickelprojekt kommer att följas upp till hösten.

Eva Nilsson

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2001

Utgivning
Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2001 kontakta BraMedia Förlag AB,
tel 08- 722 80 91, fax 08- 910907
Nr 1 v 8 Torsdag 22 feb Onsdag 7 feb
Nr 2 v 12 Torsdag 22 mars Onsdag 28 feb
Nr 3 v 17 Torsdag 26 april Onsdag 4 april
Nr 4 v 22 Torsdag 31 maj Onsdag 9 maj
Nr 5 v 37 Torsdag 13 sep Onsdag 23 aug
Nr 6 v 42 Torsdag 18 okt Onsdag 26 sep
Nr 7 v 46 Torsdag 15 nov Onsdag 24 okt
Nr 8 v 50 Torsdag 13 dec Onsdag 21 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna