journalen1.jpg (18794 bytes)Peter Holstad
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 36 Nr 2 2001.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Politikerporträtt
Vad är det som ligger bakom olika politikers ställningstaganden , värderingar med mera? För att få svar på dessa frågor kommer Sollentunajournalen att porträttera några av sina politiker i kommande nummer. Först ut är Edith Nocetti från Socialdemokraterna.

Om Edit Nocetti

Edith Nocetti – chilenska i fullmäktige

Edith Nocetti [s] är något så ovanligt som en invandrare från ett utomnordiskt land i Sollentuna kommunfullmäktige.
Högst en handfull ledamöter av Sollentunas 61 ledamöter har invandrarbakgrund. Edith, som nu har varit i Sverige i cirka 20 år, utvandrade 1980 med två små flickor från Chile, som en följd av Augusto Pinochets militärdiktatur [1973-79].

Egentligen var det Ediths make Alberto – vilken satt fängslad och blev torterad under juntatiden – som tidigare flytt landet. Han var en av cirka 30 000 chilenare som kom till Sverige i slutet på 70-talet. I dag är han väl integrerad i det svenska samhället, har doktorerat i sociologi och arbetar på Integrationsverket i Norrköping som chef för olika projekt.
– Jag följde efter med våra två minderåriga barn Carolina och Michelle, berättar Edith.

Hon bryter lätt på spanska, som är hennes moderspråk och det hon behärskar bäst. Svenska språket har hon lärt sig genom mun-till-mun metoden, det vill säga genom att prata med arbetskamrater, grannar, vänner etcetera. Men hon kan också något italienska, då pappan Dieginni Nocetti, utvandrade från Italien omkring tiden för andra världskrigets utbrott, kom till Chile och träffade där Ediths mamma Maria.

– Jag vet att jag kanske avviker något när jag talar, men man ska inte fokusera på hur jag låter utan lyssna på det jag säger, säger Edith.

Därmed slår hon fast en viktigt passus i Integrationsverkets policy: att verka för lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Snabbt in i svenska samhället

Edith har själv inte haft några svårigheter att anpassa sig till och ta sig in i det svenska samhället. Efter en kort tids vistelse i en flyktingförläggning i Hallstahammar kom familjen i början på 80-talet till Sollentuna. Hade tur och fick en hyreslägenhet på Malmvägen, som efter några år byttes till en större hyresrätt i Sollentunahems bestånd på Bygatan. Där bor hon fortfarande kvar – och trivs bra.

–Jag kände så starkt att jag snabbt ville komma in i det svenska samhället, för att inte bli sittande som många andra invandrarmammor isolerad i en lägenhet, säger Edith.

Det var naturligtvis inte helt enkelt att få ett jobb med en 2-årig, icke avslutad journalistutbildning i hemlandet i bagaget, och utan större kunskaper i svenska. Edith har alltid tyckt om att laga mat och fick genom sina kunskaper på det området ett jobb i köket på Sollentuna sjukhus. Samtidigt fick hon flickorna placerade på dagis i närheten.

Men i samband med ädelreformens genomförande 1992, som innebar att kommunerna tog över ansvaret för lokala sjukhem och långtidssjuka samt servicebostäder för handikappade, blev många landstingsanställda inom äldrevården arbetslösa. Något som bland annat drabbade Edith, vilket i sin tur förde med sig att hon kom att engagera sig fackligt i Kommunal. Efter en kort tid inom Sollentuna Hemtjänst är hon nu tillbaka på Sollentuna sjukhus, efter utbildning till undersköterska på Nytorpshemmet.

– Jag tar hand om Sollentunas dementa långtidssjuka. Det passar mig alldeles utmärkt, då jag gärna vill dela med mig av ömhet och omtanke till andra människor. Dessa människor – många i livets slutskede – behöver mycket empati. Problemet är att det inte finns så mycket tid till det.

Många känner sig utanför

Vänsterpartisten Hejrat Sholepak, som gick bort häromåret, var en av de första utomeuropeiska invandrarna i Sollentunas fullmäktige från ett land utanför Europa. Hejrat ville liksom Edith att fler invandrare skulle engagera sig politiskt, men inte som någon slags invandrarpolitiker, dvs andraklasspolitiker, utan på samma villkor som sina helsvenska kollegor.

Men det har knappast blivit så och när Hejrat fick frågan vad de beror på hade han svårt med svaret: "Kanske beror det på att många invandrare känner sig utanför i det svenska samhället. Men de måste engagera sig, sa kamrat Sholepak. Inte bara sitta hemma och vara passiva".

Edith, som kände Sholepak väl och delar många av hans värderingar, håller med.

– Vi var många chilenare i Latinoföreningen här i Sollentuna som till en början trodde på integration i det svenska samhället, men allt eftersom har de blivit missnöjda och "gett upp" .

Integration är svårt! Man måste vilja själv. Men samtidigt måste stat och kommun stödja människors behov och tro på människors vilja och förmåga att ta ansvar. Så som det är inskrivet i Migrationsverkets värderingar, där alltid den enskilda människan ska sättas i centrum.

– Det kan ta generationer innan vi kommit bort från konflikter mellan invandrare och svenskar, säger Edith. Det gäller främst att ändra på attityder och värderingar, men det gäller också att förstå varandra. Men varför det går så sakta har Edith inget bra svar på.

Kvinnan in i politiken

I fjol återvände Edith för första gången på många år till hemlandet. Hon besökte sin gamla hemstad Chillán som ligger i södra Chile cirka 60 mil söder om huvudstaden Santiago. Där blev hon kvar i tre månader och hann under den tiden starta ett projekt "Mera kvinnor in i politiken". Det är något som ligger helt i linje med nye presidenten Ricardo Lagos ideer om ökad jämställdhet mellan män och kvinnor.

» La mujer chilena debe cumplir un nuevo rol « – den chilenska kvinnan måste ges en ny roll – skrev man i den lokala tidningen och med stora bilder på Edith Nocetti – "kvinnan man kan lita på".

– Jag håller kontakten med denna kvinnogrupp vars arbete kan ge två chilenskor från mitt hemdistrikt möjlighet att komma in i det chilenska parlamentet!

Äldrevården är hjärtefrågan

Vid sidan av integrationsfrågorna är det äldrevården som är hjärtefrågan för Edith Nocetti. Inte enbart för att hon jobbar inom vården utan för att alla har vi rätt till en god livskvalitet när vi blir gamla.

– Vården av våra äldre är en av välfärdssamhällets hörnstenar och den ska ha hög kvalitet, säger Edith. I stort fungerar den bra här i Sollentuna, tycker hon.

Sina synpunkter för hon numera fram inom det socialdemokratiska partiet där hon vid senaste valet stod på femte plats på s-listan. Att jobba inom oppositionen kan ha sina sidor här i Sollentuna, där det borgerliga blocket har en rejält stabil majoritet och där politiken grundas på en skriven överskommelse, den så kallade plattformen.

– Opposition måste finnas, det är en del av vår demokratiska rättighet, säger Edith. Och hon tror faktiskt att majoriteten lyssnar på vad oppositionen för fram. Men tyvärr, många av mina chilenska kamrater säger "Vad gör det för skillnad? Vi förlorar ju ändå!" Där måste vi missionera för att övertyga dem, att det visst lönar sig att rösta och säga sin mening.

Det har i alla fall Edith bevisat med sitt starka engagemang. Hon avslutar med ett råd till alla invandrare: Tro mera på dig själv. Möjligheterna finns!

Lars G. Lindström

Om Edith Nocetti

Född 1950
Familj: Maken Alberto och två utflugna döttrar, Carolina och Michelle
Intressen: Umgås, träffa folk, familjen
Uppdrag: Kommunfullmäktige sedan 1992
Ersättare i kommunstyrelsen
Ordinarie ledamot i fritidsnämnden
Ordnarie ledamot i referensgruppen för invandrarfrågor
Styrelseledamot i ABF
Medlem i Turebergs socialdemokratiska förening
Medlem och aktiv i Socialdemokratiska Latino Förening
Senast lästa bok: Liza Marklunds Gömda - en sann historia

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2001

Utgivning
Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2001 kontakta BraMedia Förlag AB,
tel 08- 722 80 91, fax 08- 910907
Nr 1 v 8 Torsdag 22 feb Onsdag 7 feb
Nr 2 v 12 Torsdag 22 mars Onsdag 28 feb
Nr 3 v 17 Torsdag 26 april Onsdag 4 april
Nr 4 v 22 Torsdag 31 maj Onsdag 9 maj
Nr 5 v 37 Torsdag 13 sep Onsdag 23 aug
Nr 6 v 42 Torsdag 18 okt Onsdag 26 sep
Nr 7 v 46 Torsdag 15 nov Onsdag 24 okt
Nr 8 v 50 Torsdag 13 dec Onsdag 21 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna