journalen1.jpg (18794 bytes)Peter Holstad
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 36 Nr 2 2001.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Borta bra men hemma bäst
Nytorps Gästhem hjälper anhörigvårdare

De som vårdar en anhörig i hemmet har ofta en mycket tungt arbetsbörda.
Nytorps Gästhem och projektet – Anhörig 300 – hjälper både den funktionshindrade och dennes anhörigvårdare.

För snart ett år sedan startade Nytorps Gästhem sin verksamhet som avlastningshem för funktionshindrade och deras anhörigvårdare. I Sollentuna finns cirka 250 anhörigvårdare. Antalet anhörigvårdare stod klart i samband med en inventering som genomfördes i mars förra året.

Hemtrevlig miljö
Sollentunajournalen besökte gästhemmet, som ligger i Sollentuna sjukhus, en solig förmiddag i februari. Det är inte lätt att hitta dit för den som aldrig varit där, inga skyltar i sjukhusets entré visar var det ligger. För att komma dit går man förbi kafeterian i bottenvåningen och tar hissen till plan fyra.

Väl där möttes jag av en lugn och hemtrevlig miljö i ljusa och fräscha lokaler. Från det stora dagrummet har man en vacker utsikt över Edsviken. Efter de senaste årens larmrapporter om den katastrofala arbetsmiljön inom vården och utsliten och stressad vårdpersonal så visar mötet med Nytorpshemmets lugn och den säkra personalen att det faktiskt finns trygghet i äldreomsorgen.

Gästhemmet har plats för 20 gäster och det är inte frågan om permanent boende utan tillfälliga vistelser för funktionshindrade så att anhörigvårdaren kan få lite avlastning.

– Anhörigvårdarna utför ett enormt arbete i det tysta i hemmen, säger Siv-Marie Skarp Andersson som är projektledare för projektet Anhörig 300. På grund av ett ökande antal gamla och svårigheter att rekrytera personal till vården får nog äldreomsorgen i framtiden förlita sig till anhörigvårdare i större utsträckning än idag

Projektet Anhörig 300 är en treårig satsning där riksdagen anslagit 100 miljoner kronor årligen i tre år för att utveckla metoder och stödformer för anhörigvårdare.

– Att vi svenskar slänger in våra gamla på olika institutioner så fort de blir lite skröpliga är en myt. De anhöriga tar, och har alltid tagit ett stort ansvar för sina närstående, säger Siv-Marie.

Trygghet i akuta situationer
En av gästerna är edsbergaren Nils Erik Eriksson. Han drabbades av stroke 1987 och sitter sedan dess i rullstol. Nils Eriks fru Ulla Eriksson är anhörigvårdare och hade oturen att halka så illa att hon bröt en handled och var tvungen att gipsa armen. Därmed kunde hon inte ta hand om Nils Erik som hon brukar.

– Det känns tryggt att lämna Nils Erik till Nytorps Gästhem. Det är en lugn miljö och personalen är så trevlig. Men det blir ganska långsamt och tyst hemma i huset när inte Nils Erik är hemma, säger Ulla Eriksson.

De funktionshindrade bor olika tider på gästhemmet. En del kommer regelbundet varannan vecka medan andra kommer mera oregelbundet någon eller några gånger om året. Vissa, som i Nils Erik och Ulla Erikssons fall, kommer för att en akut situation gjort det omöjligt för anhörigvårdaren att ge vård i hemmet.

Projektet Anhörig 300 bedriver också verksamhet riktad direkt till anhörigvårdarna som till exempel bad i bassängen på Sollentuna sjukhus. Varje måndag, klockan 12 till 13, under våren kan anhörigvårdare i Sollentuna bada varma bad till avslappnande musik. Personal från gästhemmet finns på plats och det behövs ingen föranmälan. Den 19 april arrangeras en föreläsning om juridik och ekonomi, familjerätt, sambolagen, god man med mera.

I somras åkte fyra par under fyra dagar till Åkerögården på Rådmansö. Med på resan var personal från Nytorps Gästhem.

– Det var mycket givande för man fick träffa andra par i liknande situation, säger Ulla Eriksson.

Den som vill ha mer information om Nytorps Gästhem och kommunens anhörigstöd ska i första hand kontakta biståndshandläggaren för hemtjänsten i sitt kommunområde. Mer information har även Siv-Marie Skarp Andersson telefon 579 211 78 och Nytorps Gästhem telefon 579 210 70.

Peter Holstad

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2001

Utgivning
Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2001 kontakta BraMedia Förlag AB,
tel 08- 722 80 91, fax 08- 910907
Nr 1 v 8 Torsdag 22 feb Onsdag 7 feb
Nr 2 v 12 Torsdag 22 mars Onsdag 28 feb
Nr 3 v 17 Torsdag 26 april Onsdag 4 april
Nr 4 v 22 Torsdag 31 maj Onsdag 9 maj
Nr 5 v 37 Torsdag 13 sep Onsdag 23 aug
Nr 6 v 42 Torsdag 18 okt Onsdag 26 sep
Nr 7 v 46 Torsdag 15 nov Onsdag 24 okt
Nr 8 v 50 Torsdag 13 dec Onsdag 21 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna