journalen1.jpg (18794 bytes)Peter Holstad
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 36 Nr 3 2001.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Redaktören

Poltitikerporträttet - Sven-Bertil Geilert (kd)

Sport

 

LEDARE
Kursomläggning i bostadspolitiken
För mig som kommunpolitiker i Sollentuna står byggandet av nya bostäder högt på dagordningen. Stockholmsregionen växer så det knakar. En stad motsvarande Eksjös storlek flyttar in till Stockholms län varje år - 20.000 människor. Det betyder nästan ett helt Malmö på 10 år. Bostadsbyggandet måste därför komma igång omedelbart. Om vi inte bygger fler bostäder hotas tillväxten i regionen och därmed i hela Sverige. Det är dessutom en mänsklig rättighet att ha tillgång till en bostad.

Läs mer här!Läs mer här

Fullmäktige sa ja till avknoppning av förskolor
Fullmäktige beslutade att principiellt säga ja till att anställda tar över åtta enheter för ca 600 barn inom förskolan 1-5 år. Barn- och ungdomsnämnden får också i uppdrag att ange hur stor del av den kommunalt finansierade förskolan som nämnden anser bör utföras i kommunal regi.

Läs mer här!Läs mer här

Ny organisation i kommunen
Sollentuna kommun lämnar nu den beställar/utförarmodell som man jobbat efter sedan 1992 för att gå till en mer traditionell kommunal organisation.
– Det politiska ansvaret blir tydligare och politikernas möjligheter att agera och reagera på synpunkter från allmänheten blir bättre, säger kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (m).

Läs mer här!Läs mer här

Här byggs Sollentunas nya kvarter!
Det byggs bostäder på flera ställen i Sollentuna och ytterligare projekt ligger i startgroparna, däribland storsatsningen Silverdal, som tidigare hette Margareteborg.
Skanska och JM har tillsammans skapat ett konsortium för att utveckla området Silverdal och i en första fas ska 500-600 bostäder och en vetenskapspark byggas.
– Direkt efter sommaren kommer vi att börja bygga, säger marknadschefen Ulrika Simons.

 Läs mer här!Läs mer här

Sollentunamässans utvecklingsplaner får stöd av kommunen
Sollentunamässan har tillsammans med Skanska och Posten bildat ett gemensamt bolag HOOC, House of Commerce. Deras affärskoncept bygger på att mässan kompletteras med internetportaler och e-handel, showrooms-visningsrum, kongresslokaler och kombohotell (kombinerat boende och arbete).

 Läs mer här!Läs mer här

Skolmaten får gott betyg
Skolmaten i Sollentuna är bra, personalen är trevlig och eleverna äter ofta. Det visar en enkät som nyligen blivit klar.
Sollentunas elever har lämnat synpunkter i enkäten och Kerstin Zackrisson på SSP Måltidsservice lovar nu vissa förändringar i matsedeln.
– Det ska bli pizza i skolan
.

Läs mer här!Läs mer här

Livslust på Rudbecksskolan
Under Rudbecksskolans Livslustdag i mitten av mars fick alla skolans elever tillfälle att prova olika former av massage, sambadans, frigörande teater och andra aktiviteter. Eleverna kunde också vara med på olika föreläsningar om hur man hanterar stress.
Idag har alltför många elever stressrelaterade problem, anser elevhälsan på skolan.

Läs mer här!Läs mer här

Barn och föräldrar gillar fritidsgården Ringen
– Här är roligt och det finns mycket att göra, säger barnen på fritidsgården Ringen.
Ringen har drivits av Edsbergs IF i drygt ett år. En av de stora fördelarna med föreningsdrift är att beslutsvägarna blir kortare och att det är lättare för personalen att ha inflytande över verksamheten, menar föreståndare Lena-Mia Johannson.

Läs mer här!Läs mer här

Baracker på skolor utan bygglov
Tillfälliga skollokaler, baracker, som blir kvar flera år är ett allvarligt problem anser både stadsarkitekten och samhällsbyggnadsnämndens ordförande.
Siv Sagerberg, rektor på Helenelundsskolan, tycker däremot att barackerna är ändamålsenliga.

Läs mer här!Läs mer här

Datakonsulten som tillverkar egna kablar
I vår fattas beslut om Sollentuna ska införa maxtaxa i barnomsorgen eller inte. Alla invånare har haft chansen att tycka till på så kallade hearings. Dessa möten följs nu upp med en enkät till barnfamiljerna.
– Det är stor sannolikhet för att maxtaxan införs, säger Douglas Lithborn (m) ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

 Läs mer här!Läs mer här

Växhuset vill väcka barnens läslust
Förra året fick förskolan Växhuset stipendium för att öka barnens läslust. Idag är väggarna fyllda av dinosaurier och bockarna Bruse. Den lilla, lilla gumman bor i en trälåda och barnen har fäst sitt lördagsgodis på häxans pepparkakstak.

 Läs mer här!Läs mer här

Pris för riskhantering
Sollentuna kommun har utsetts till Årets Riskhanteringskommun år 2000.
Utmärkelsen som kom i mars delas ut av föreningen ORSÄK, en förening för säkerhetsansvariga i offentliga verksamheter.

Läs mer här!Läs mer här

Snart har varannan Sollentunabo bredband
– Sollentunas bredbandsnät är den största och mest avancerade bredbandsinstallationen hittills i landet, säger Mats Ståhle på IT-företaget TechSell som utvecklar tjänster för bredbandsnätet i Sollentuna.
– Vi bygger ett embyo till det elektroniska samhället.

Läs mer här!Läs mer här

Företagarna i Sollentuna positiva till kommunen
Vad är bra och vad kan bli bättre för företagen i Sollentuna? Svaren finns i en företagarenkät som utfördes i november förra året bland kommunens företag.

Läs mer här!Läs mer här

I korthet:

Sollentunamässans Leif Dahlén årets företagare

Inga betyg från fjärde klass

Höjt försörjningsstöd till barnfamiljer

Ta båten till stan

Från nämnderna:

Sammanträdestider i nämnderna

Miljörutan:
Öka den biologiska mångfalden i din närhet

Kulturkalendariet


Markku Huovila  ritar om Sollentunas förtjänster:
Serie av Markku Huovila

Läs fler nummer av Sollentunajournalen